0,7 prosenttia suomalaisista käyttää Finnchatin palveluja kuukausittain - Finnchat

0,7 prosenttia suomalaisista käyttää Finnchatin palveluja kuukausittain

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Chat-asiakaspalvelu verkkokaupoissa lähti yleistymään Suomessa vuonna 2012. Viimeisen puolen vuoden aikana markkinoille on tullut useita uusia yrityksiä, jotka tarjoavat chat-ratkaisuja ja lupaavat lisää myyntiä verkkokauppaan.

Me Finnchatissa toteutimme viime vuonna laajan kyselytutkimuksen suurten suomalaisten verkkokauppojen asiakkaille. Tuloksista selviää, että jopa 51 prosenttia verkkokauppojen asiakkaista on jo kokeillut chat-palvelua omassa asioinnissaan.

Voi siis sanoa, että chatista on pikkuhiljaa tulossa valtavirtaa verkkokauppojen asiakaspalvelussa. Tätä tukee sekin fakta, että 70,5 prosenttia kyselyymme vastanneista verkkokaupan asiakkaista tiesi, että hänen käyttämässään verkkokaupassa oli saatavilla chat-palvelu.

finnchat-blogikuvitukset-19suomalaisista-sisalto

 

Asiakasuskollisuus tuo lisäarvoa

Finnchatin kannalta asian tekee mielenkiintoiseksi se, että pelkästään tammikuussa chat-palvelijoillamme oli noin 31 000 asiakaskohtaamista. Se tarkoittaa, että hieman pyöristettynä jopa 0,7 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista käyttää kuukausittain Finnchatin palveluita. Se on kova luku ottaen huomioon, että Finnchat on perustettu vasta noin kolme vuotta sitten!

On todennäköistä, että chat yleistyy lähitulevaisuudessa entisestään. Chatin käyttäjien hyvät kokemukset saamastaan palvelusta ovat parasta markkinointia.

Kun chat-palveluiden määrä suomalaisissa verkkokaupoissa lisääntyy, Finnchat ei todennäköisesti enää hallinnoi suurinta osaa niistä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että palvelun laatu pysyy korkealla, oli palvelun tarjoaja sitten mikä yritys tahansa.

Chatin hyödyt asiakasuskollisuudessa ja myynnissä ovat merkittäviä. Lisäarvoa ei kannata tössiä sillä, että asiakkaat saisivat chatissa huonoa palvelua.

 

Finnchatin tutkimusraportti chatin vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin, asiakaskokemuksiin ja asenteisiin julkaistaan tiistaina 24.3. Raporttiin on koottu keskeiset tulokset viime vuonna toteuttamastamme laajasta kyselytutkimuksesta sekä analysoitu eroja chattia käyttävien ja ei-käyttävien asiakkaiden välillä.

/ / /

Lisää aiheesta: