4 tapaa proaktiivisen chat-palvelun optimointiin | konversio-optimointi - Finnchat

4 tapaa proaktiivisen chat-palvelun optimointiin | konversio-optimointi

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Laadukkaaseen asiakaspalvelu- ja myyntityöhön voidaan liittää lukemattomia asioita. Asiakkaan näkökulmasta ratkaisevaa on kuitenkin se, kykeneekö myyjä tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja ongelmakohdat sekä tarjoamaan niihin oikea-aikaisia ratkaisuja.

Konversio-optimointi verkkokaupassa chat-palvelun avulla

Verkkokaupassa chat-palvelu tarjoaa asiakkaalle erinomaisen mahdollisuuden kysyä reaaliaikaisesti neuvoa mihin tahansa verkkoasiointia koskevaan asiaan ja saada apua verkkokaupassa kohtaamiinsa ongelmiin. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan ole taipuvaisia kysymään neuvoa ongelman kohdattuaan, vaan he siirtyvät mieluummin kilpailevaan verkkokauppaan.

Verkkokauppojen menestymisen kannalta olennaista tunnistaa ongelmat ennen asiakkaan turhautumista.

Mutta miten tunnistaa asiakkaiden ongelmat ostoprosessin eri vaiheissa ja optimoida proaktiivisten chat-keskustelujen kohdentaminen niihin asiakkaisiin, jotka todennäköisimmin kaipaavat apua? Vastaus kysymykseen löytyy digitaalisen analytiikan ja automaation onnistuneesta hyödyntämisestä.

Seuraavassa esittelen neljä esimerkkiä konversio-optimoinnin tilanteista, joissa automatisoiduilla keskustelunavauksilla voidaan vähentää verkkokauppa-asiakkaiden sivustolta poistumisia, optimoida verkkosivua ja kääntää keskusteluja konversioiksi. (Esitellyt tulokset perustuvat Google Analyticsista kerättyihin tuloksiin.)

1. Asiakaspalvelun tarve: Asiakas hakeutuu verkkokaupan asiakaspalveluosioon | Konversio-optimointi

customer-service
Yksi ilmeisimmistä ongelmakohdan merkeistä on se, että asiakkaan ostoprosessi keskeytyy ja hän hakeutuu etsimään vastauksia kysymyksiinsä asiakaspalvelusivuilta. Jotakin on tällöin jäänyt epäselväksi, ja chat-palvelijan kannattaa avata keskustelu.

(…) lähes kolminkertaistamaan konversion todennäköisyys (+183,6 %).

Tulokset:

Proaktiivisen chat-keskustelun tarjoamisella pystytään näissä tilanteissa vähentämään asiakkaiden poistumaa 34,4 % ja lähes kolminkertaistamaan konversion todennäköisyys (+183,6 %).

2. Informaation etsintä: Asiakas käyttää sivuston hakutoimintoa | Konversio-optimointi

searching-information
Varsinkin silloin, kun asiakas käyttää useampia kertoja sivustohakua tai saa sivustohaun tuloksena nolla tulosta, kannattaa asiakkaalta kysyä, voisiko häntä auttaa sopivien tuotteiden etsinnässä.

Tulokset:

Proaktiivisen chat-keskustelun tarjoamisella näissä tilanteissa pystytään vähentämään asiakkaiden poistumaa 69.2 % ja 8-kertaistamaan konversion todennäköisyys (+707,3 %).

3. Vaihtoehtojen vertailu: Asiakas käyttää sivuston tuotevertailu-toimintoa | Konversio-optimointi

comparison

Tuotteita vertailevaa asiakasta kannattaa lähestyä keskustelunavauksella varsinkin silloin, kun vertailu pitkittyy ja/tai verkkokaupan tuotekorttien laadussa on parantamisen varaa.

Tulokset:

Proaktiivisen chat-keskustelun tarjoamisella näissä tilanteissa pystytään vähentämään asiakkaiden poistumaa 59,3 % ja 10-kertaistamaan konversion todennäköisyys (+931,3 %).

4. Tilausprosessi: Asiakas lisää tuotteen ostoskoriin, mutta tilausprosessi ei etene | Konversio-optimointi

buying-process

Verkkokaupan kannalta tyypillinen konversio-ongelma on se, että ostoskorissa olevat tuotteet jäävät loppujen lopuksi tilaamatta syystä tai toisesta. Tilausprosessin pitkittyminen ja/tai asiakkaan jumiutuminen tilauslomakkeen täyttämisessä on indikaattori siitä, että jokin vielä mietityttää tai tilauslomakkeen täyttämisessä on haasteita.

Tulokset:

Proaktiivisen chat-keskustelun tarjoamisella näissä tilanteissa pystytään vähentämään asiakkaiden poistumaa 69,2 % ja kaksinkertaistamaan konversion todennäköisyys (+104,6 %). Chat-palvelun avulla konversio-optimoinnista saadaan enemmän irti.

Oletko kiinnostunut verkkosivujen konversio-optimoinnista? Chat-palvelun avulla saat konversio-optimointiin henkilökohtaisemman ja personoidun lähestymistavan joka tuottaa todistetusti tuloksia. Klikkaa alta ja lue koko tutkimus:

Lataa tutkimus ilmaiseksi
Psst. lue tästä, kuinka voit tuplata liidit verkkosivultasi!

/ / / /

Lisää aiheesta: