Asiakastiedon hyödyntäminen

Autamme, kun haluat tunnistaa arvokkaan liikenteen verkkosivuillasi

Kivijalkaliikkeissä henkilökohtaisen palvelun avulla saatava kilpailuetu perustuu asiakastuntemukseen ja palvelun räätälöimiseen. Samanlaisen personoidun palvelun kohtaaminen verkkosivuilla parantaa asiakaskokemusta merkittävästi ja kehittää yrityksen asiakasymmärrystä verkkosivukäytymiseen pohjautuvasti.

Tunnista kohderyhmät ja viesti kohdennetusti

Perinteiset analytiikkatyökalut näyttävät kävijöiden liikehdinnän sivustolla, mutta eivät ota kantaa siihen, mitä sidosryhmää verkkovierailija edustaa. Kaikki liikenne verkossa ei ole arvokasta. Verkkoliikenteestä yrityksellesi arvokkaiden vierailijoiden seulominen ja tavoittaminen ilman siihen tarkoitettuja työkaluja on miltei mahdotonta.

Autamme sinua tunnistamaan ja segmentoimaan yrityksellesi arvokkaat kävijät heidän saapuessaan ensimmäistä kertaa verkkosivuillesi.

 

Intercom-teknologian automaattinen kävijöiden segmentointi mahdollistaa eri kohderyhmien puhuttelemisen oikealla tavalla ja oikeaan aikaan geneeristen tervehdysviestien sijaan. Kävijäpohjainen seuranta tunnistaa missä vaiheessa ostopolkua verkkovierailija on ja tuottaa hänelle personoidun keskustelunavauksen.

Hyödynnämme palvelussamme markkinoiden johtavaa Intercom-teknologiaa, joka mahdollistaa automaattisen segmentoinnin ja kävijöiden toimintaan perustuvan vuorovaikutuksen. Verkosta kerättyjen kävijätietojen lisäksi alustaan voidaan tuoda jo olemassa olevat yhteystiedot ja liidit yrityksesi muista järjestelmistä.

Kysy lisää asiakastiedon hyödyntämisestä

Finnchat van Bot kertoo lisää asiakastiedon hyödyntämisestä ja ohjaa sinut halutessasi keskustelemaan suoraan asiantuntijoidemme kanssa.

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.