asiantuntijapalvelut

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut

Hyvän asiakaskokemuksen perustana on suunnitelma

Autamme strategiatyössä, digitaalisen vuorovaikutuksen suunnittelussa ja vakioidun asiakaskokemuksen muotoilussa.

Toimiala- ja teknologiariippumaton kolmas osapuoli


Asiakaskokemusajattelu kannattaa aloittaa suunnittelulla. Oli kyseessä sitten asiakaspalvelu- tai aktivointi, onboarding-prosessin kehittäminen tai verkkokaupan myynti- ja palvelukokemus.

Erityisistä kokemuksista puhutaan paljon, me puhumme ennustettavista tavoista toimia. Kestäviä ja kannattavia prosesseja. Vakioitua, tasalaatuista, tarkkaan suunniteltua asiakaskokemusta yrityksen ydintä ja brändiä toteuttaen. Kun asiakaskokemus on strategian ytimestä käsin johdettua, niin prosessit, vastuut ja valitut järjestelmät asettuvat organisaatiossa luontevasti paikoilleen.

Kymmenen vuoden kokemus eri toimialojen ostoympäristöjen muutoksesta, aidoista asiakaskohtaamisista verkkokanavissa sekä näkemys asiakaspalvelusta tekevät meistä osaavan suunnittelu- ja kehityskumppanin. Suunnittelemme strategioita, rakennamme prosesseja ja otamme kantaa investointeihin sekä resursseihin. Hyödynnämme aidosti dataa ja teknologioita tavoitteena mitattava liiketoiminnan arvon kasvattaminen. Asiantuntijapalvelut auttavat niin asiakaspalvelun, onboarding-prosessien kuin verkkokaupan myynti- ja palvelukokemusten kehittämisessä.

 

konsultointi

Usein asiakkaamme tunnistavat hyvin nykytilanteen missä ovat, joskus toivenäkymäkin on tiedossa. Jollei ole, niin me analysoimme nykytilanteen ja haemme tavoitetilan kysymyksellä ”miten haluaisitte asioiden olevan?”. Puolueettomana asiantuntijaosapuolena autamme strategiatyössä ja teemme konkreettisen suunnitelman kohti parasta mahdollista tavoitetilaa.

Suunnitelma pelkän suunnittelun sijaan

Tehdään yhdessä strategisen tason suunnitelma siitä, miten eri kohderyhmiä voidaan palvella ja miten asiakaspalvelusta syntyy kuluerän sijaan tuottava yksikkö. Rakennetaan asiakaskokemuksesta kilpailuetua ja arvoa tuottava prosessi. 

Paneudumme lähtötilanteeseen, saatavilla olevaan dataan, liiketoiminnan tavoitteisiin ja työskentelemme yhdessä kanssanne kirkastaen tarvetta sekä miettien ratkaisuja. Muotoilemme suunnitelman, joka on mahdollista viedä käytäntöön. Mallinnamme asiakaspolkuja, piirrämme tavoitetilat mittareita ja tavoitteita myöten auki. Autamme kustannuslaskelmissa, otamme kantaa resursseihin ja kyvykkyyksiin, kerromme mahdollisuuksista sekä suosittelemme aidosti mitä kannattaisi tehdä ja miten. Suunnittelun sijaan lopputuloksena on suunnitelma.

Esimerkkejä asiantuntija- ja suunnittelupalveluistamme

Asiakaspalvelun modernisointi

Auditoimme organisaationne asiakaspalvelun nykytilanteen ja teemme selkeän toteutettavissa olevan suunnitelman asiakaspalvelukokonaisuuden nykyaikaistamiseksi. Itsepalvelu, Help Center, chat-teknologiat, tiketöinti, seuranta, aktivointi – kaikki mallit ja vaiheet, joista rakennamme ajanmukaisen ehdotuksen suunnitelmamuodossa. Mikäli nämä vaiheet ovat pohdinnassa, niin tutustu asiakaspalvelun ulkoistusoppaaseemme, johon olemme koonneet modernin asiakaspalvelun perusteet.

Digitaalisen vuorovaikutuksen suunnitelma

Digitaalisen vuorovaikutuksen suunnittelun lopputuloksena syntyy suunnitelma siitä, miten yrityksen digitaalisissa kanavissa vuorovaikutetaan. Suunnittelupalvelumme on kolmivaiheinen. Ensin tarkennamme tavoitteet ja paneudumme dataan, sitten  työskentelemme yhdessä asiakkaan kanssa työpajamuodossa.  Kohtaamme uudelleen, kun esittelemme ja avaamme suunnitelman. Suunnitelma auttaa liiketoiminta-arvoa kasvattavan vuorovaikutusstrategian valinnassa, määrittää itsepalvelukanavien roolit ja kriittiset henkilökohtaisen palvelun vuorovaikutuspisteet. Lopuksi ohjeistamme yrityksen strategiaan parhaiten sopivan teknologian valinnassa. 

Asiakaskokemusstrategia

Meillä kaikilla on mahdollisuus onnistua asiakaskokemuksessa. Asiakaskokemusstrategiatyössä rakennetaan kestäviä ja kannattavia prosesseja. Kun asiakaskokemus on yrityksen strategian ja liiketoiminnan ytimestä käsin johdettua, niin prosessit, vastuut ja valitut toimintavat asettuvat organisaatiossa luontevasti paikoilleen. Strategia- ja suunnittelutyössä Finnchat toimii toimiala-ja teknologiariippumattomana asiantuntijana, tuoden pöytään laajan kokemuksen sekä kirkkaan näkemyksen.

Petri Widgren

Varaa keskusteluaika suunnittelu- ja asiantuntijapalveluistamme

Pääset varaamaan 30 minuutin ajan suoraan asiantuntijamme Petrin kalenterista ja voitte aloittaa keskustelun asiantuntijapalveluidemme hyödyntämisestä liiketoiminnassanne.

Asiakaspalvelun ulkoistajan opas

Lataa maksuton asiakaspalvelun ulkoistajan opas

Onnistunut asiakaspalvelun ulkoistaminen ei tarkoita yhden osa-alueen sysäämistä pois, vaan jatkuvaa yhteistä kehitystyötä kumppanin resursseja hyödyntäen.

Koostimme 60-sivuisen tietopaketin onnistuneen asiakaspalvelun ulkoistamisen avaintekijöistä. Oppaassa käymme läpi, mihin asioihin asiakaspalvelun ulkoistamisessa ja sen suunnittelussa tulee kiinnittää erityishuomioita sekä mitkä ovat ulkoistamisen suurimmat hyödyt ja uhat. Esittelemme myös mallimme organisaation kirjallisen asiakaspalvelun tuottamiseen ja käymme asiakaspalvelun ulkoistamisprosessin vaihe vaiheelta läpi.