fbpx

Blogi

Ajatuksia verkkosivuilla vuorovaikuttamisesta sekä laadukkaiden asiakaskokemusten rakentamisesta chat-ympäristössä.

Digitaalinen asiakaskokemus ja ostopolku

Digitaalinen asiakaskokemus ja ostopolku

Digitaalinen asiakaskokemus ja sen muodostostumisprosessi pitävät sisällään useita kosketuspisteitä. Kaikki näistä kosketuspisteistä vaikuttavat siihen, millainen kokemus yksilölle välittyy. Usein puhutaan asiakkaan ostopolusta ja sen vaiheissa olevista...

Lue lisää
Chat-palvelun vaikutus verkkokaupan asiakaskokemukseen

Chat-palvelun vaikutus verkkokaupan asiakaskokemukseen

Hyvä digitaalinen asiakaskokemus edesauttaa todistetusti verkkokauppojen asiakastyytyväisyyttä, myyntiä, asiakasuskollisuutta sekä positiivista word-of-mouth -viestintää. Aihetta on kuitenkin varsinkin Suomessa tutkittu hyvin vähän, vaikka digitaalinen asiakaskokemus...

Lue lisää
Markkinointijargonin ABC

Markkinointijargonin ABC

Kuulostaako markkinointi-ihmisten puhe hienoilla termeillä höystetyltä siansaksalta? Nykyaikaiseen digitaaliseen markkinointiin on kehkeytynyt termistö, jota myynti- ja markkinointipuoli mielellään viljelee, mutta josta tavan tallaaja ei välttämättä ymmärrä...

Lue lisää
Asiakaspalvelun tehostaminen Intercomilla

Asiakaspalvelun tehostaminen Intercomilla

Asiakaspalvelutilanteiden nopeaa ratkaisemista pidettiin pitkään kilpailuetuna, mutta nykypäivänä siitä on tullut oletusarvo. Asiakaspalvelun tehostaminen on jo arkipäivää. Nopeuden lisäksi kuluttajat odottavat tasalaatuista palvelua riippumatta siitä, tapahtuuko...

Lue lisää
Monikanavainen viestintä Intercomilla

Monikanavainen viestintä Intercomilla

Monikanavainen viestintä on korostunut yrityksien ydintoimintojen siirtyessä verkon aalloille. Sosiaalisen median sekä pikaviestimien käyttö on todella suuressa roolissa ihmisten päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Alustat ovat meille tuttuja, nopeita...

Lue lisää
Customer Lifetime Value eli CLV ja asiakaspalvelu

Customer Lifetime Value eli CLV ja asiakaspalvelu

Tutkimukset osoittavat, että hyvällä ja huonolla asiakaspalvelulla on merkitystä myös viivan alla. Esitän oman näkökulmani aiheeseen, joka pohjaa kuluttajakäyttäytymisestä tehtyyn tutkimukseen ja Customer Lifetime Value -mittariin. Pidän asiakkuuden elinkaaren arvoa...

Lue lisää
Näin takaamme ulkoistetun chat-palvelun laadun

Näin takaamme ulkoistetun chat-palvelun laadun

Myyjämme törmäävät usein kysymykseen “Miten joku ulkoinen taho voisi palvella chat-kanavassa meidän asiakkaita?”. Tämä on hyvin ymmärrettävää, sillä monilla toimialoilla vaaditaan erikoistietämystä, mitä ei omaksuta hetkessä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että...

Lue lisää