Asiakashankinnan kulmakiviä

Etusivu » Blogi » Asiakashankinnan kulmakiviä

Asiakashankinta on avainasemassa jokaisessa yrityksessä. Asiakashankintaan on olemassa useita eri tapoja. Kannattaakin keskittää aika ja energia muutamaan keskeiseen sen sijaan, että yrittäisi kahlata kaikki lävitse.

Tässä käymme läpi muutaman tärkeimmän asiakashankintastrategian:

Hakukoneoptimoinnin (SEO) läpikäynti ja parantaminen

Miten Google ja muut hakukoneet sijoittavat juuri sinun yrityksesi hakutuloksiin, muuttuu koko ajan. SEO:n päivittäminen ja viilaus nykypäivään palvelee hakijaa parhaalla tavalla, koska tavoitat heidät oikean asian ääreltä ja tarjoat oikean ja ajankohtaisen ratkaisun heidän kysymykseensä.

Mobiilikäyttö kannattaa nyt huomioida kaikessa. Nykypäivän sivuston tulisi olla hyvin mobiiliystävällinen, sillä suuri osa selailusta tapahtuu mobiilissa, tietokoneiden lisäksi. Mikäli mobiiliselaus on hyvin tökköistä, siirtyy asiakas suoraan kilpailijalle, jolla mobiiliselaus on tehty helpoksi.

Laadukkaat ja läpimietityt kuvat sekä videot sitovat lukijoita pidemmäksi aikaa

Pelkästään sivujen toimivuus mobiilissa tai muilla päätteillä ei riitä, vaan sivuston sisällön täytyy olla laadukasta ja sitä täytyy olla riittävästi. Optimaalinen sanamäärä vaihtelee 300 ja 2000 välillä, mutta se ei yksin kerro sisällön laadukkuudesta. Kysy mieluummin itseltäsi, tuoko tämä teksti lukijalle jotain lisäarvoa?

Sivuston visuaalinen puoli on myös hyvin tärkeä. Laadukkaat ja läpimietityt kuvat sekä videot sitovat lukijoita pidemmäksi aikaa, joka taas näyttää hyvältä Googlen ja muiden hakukoneiden algoritmeista.

Niin sanotut pitkä hännän (eng. Long tail) hakusanat tulisi myös ottaa huomioon SEO- ja SEM-strategiassa. Pitkä hännillä tarkoitetaan sellaisia hakusanoja, jotka ovat useammasta sanasta koottuja ns. hakulausekkeita. Esimerkiksi hakusanan “äkkilähtö” sijaan, kuluttajat hakevat myös hakukoneissa suoraan matkan kohteen: “edulliset äkkilähdöt Helsingistä Turkkiin”. Edellä mainittua hakusanaa “äkkilähtö” haetaan miljoonia kertoja ja äkkilähtöjä tarjoavia sivustoja on todella monia, joten potentiaalisen asiakkaasi on vaikeampi osua juuri sinun sivuillesi.

Mitä kilpaillumpi hakusana on kyseessä, sitä kalliimmaksi se käy yrityksellesi. SEO:ssa huomioidut tarkemmat ja pidemmät hakusanat, eli long tail-hakusanat, voivat suodattaa kilpailijoista osan pois, sillä haut ovat osuvampia. Lisäksi ne tulevat edullisemmaksi myös maksetun mainonnan osalta, kun vältät helpommin turhat klikkaukset. Long tail-hakusanat eivät siis vain tuo lisää asiakkaita sivustoillesi vaan myös nostavat konversiotasi.

Mitä kilpaillumpi hakusana on kyseessä, sitä kalliimmaksi se käy yrityksellesi

Asiakkaiden sitouttaminen

Erityisesti B2B-kaupassa ovat hyvät suhteet asiakkaan ja myyjän kanssa olennainen osa kauppojen syntymisessä, sekä kaupan jatkumiseen myös tulevaisuudessa. B2B-myynnissä kauppojen syntyminen vie myös aina enemmän aikaa kuin kuluttajamyynnissä.
Yrityksen täytyy vielä tehokkaammin etsiä ja löytää potentiaaliset asiakkaansa ja pyrkiä sekä kauppaan, mutta myös sitouttamaan heidät tulevaisuutta ajatellen.

Sosiaalinen media on hyvä työkalu rakentamaan ja ylläpitämään hyviä suhteita (Eng. Rapport) potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Somessa asiakkaat jakavat kaikenlaista, kuten muun muassa hyviä ja huonoja ostokokemuksia. Yritykselle on hyvin tärkeää monitoroida, tietenkin oman, mutta myös muiden (kilpailijoiden) yrityksiä ja heidän saamaa palautetta, ja siten kehittymään paremmaksi asiakkaille. Näin yritys pystyy parantamaan omaa imagoaan ja hiomaan tuotteitaan paremmaksi asiakkaille, pohjautuen omaan ja muiden saamaan palautteeseen.

Pohjautuen omaan ja muiden saamiin palautteisiin.

Verkkoyhteisön luominen asiakkaiden kanssa helpottaa asiakkaita lähestymään yritystäsi, joka jo itsessään lisää luottamusta. Verkkoyhteisö nostaa täten brändilojaalisuutta ja auttaa rakentamaan parempia suhteita.

Yhteistyöhön panostaminen

Pelkästään asiakas-myyjä suhteet eivät välttämättä riitä, vaan myös muiden yritysten kanssa verkostoituminen on fiksua.

Verkostoituminen muiden yritysten kanssa auttaa molempia osapuolia muun muassa näkyvyyden lisäämisessä. Esimerkiksi arvomaailmaltaan samankaltaiset yritykset voivat yhdistää voimansa erilaisiin seminaareihin tai muihin tapahtumiin, saadakseen mahdollisimman paljon näkyvyyttä.
Näkyvyys nousee, kun jokainen osapuoli tiedottaa kontaktejaan ja lopullinen hyöty on kaikille yhteinen. Yritykset antavat usein myös suoraan suosituksia asiakkailleen toisista yrityksistä.

Verkostoituminen muiden yritysten kanssa ei rajoitu pelkästään verkkoon.

Oletteko te ottaneet hakukonestrategiassanne huomioon jo long tailit ja keskittyneet yhteistyöhön eri verkostojen kanssa?

Lähteet

Explainify 3 Proven B2B Customer Acquisition Strategies to Win 2017 (and Beyond) With!

Artikkeli julkaistu 27.2.2018 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: asiakashankinta | B2B | verkostoituminen

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This