Digibarometri 2017 – Suomi hopealta tekoälyn ykköseksi?

digibarometri-2017-report-blog-image

Etusivu » Blogi » Digibarometri 2017 – Suomi hopealta tekoälyn ykköseksi?

Onko hype tekoälyn ympärillä ylimitoitettua?

Tänä vuonna Digibarometri keskittyi tekoäly-teeman ympärille. Tekoälymarkkinoiden pedataan kasvavan huimasti kymmenen vuoden skaalalla ja barometri 2017 ottikin kantaa tekoälyn-tilaan ja erityisesti Suomen mahdollisuuksiin tekoälymarkkinoiden ykköseksi. Aihe, johon pääministeri Juha Sipiläkin otti kantaa 2017 helmikuussa (Kauppalehti 28.2.2017). Onko hype tekoälyn ympärillä ylimitoitettua?

Niin. Suomen viime vuodelta ansaittu Digibarometri-kulta vaihtui tänä vuonna hopeaksi.

Digibarometri-2017-kokonaisindeksi-suomi

Digibarometri 2017 -raportti

Digibarometrissa mitataan digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämistä ja toteutumista kolmella osa-alueella: yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori. Digibarometri 2017 vertailuun oli valittu mukaan 22 maata. Vertailun kärkipäätä ovat pitäneet Pohjoismaat ja näin kävi tänäkin vuonna Norjan viedessä kultamitalin.

Suomen suoritusta kuvattiin “pitkäjänteiseksi ja tasaiseksi digisuorittajaksi”. Tänä vuonna se riitti Digibarometri-mittareilla toiselle sijalle.

Digibarometri

Digibarometri.fi

Digibarometri 2017 – tekoäly

Suurin osa Euroopasta on Digibarometri 2017:n mukaan jäänyt pääteeman (tekoäly) junasta jo aikaa sitten. Suomen tekoälyosaamista kuvaillaan taas teräväksi, mutta hyvin kapeaksi.

Tekoäly lyhyesti: “Tekoälyllä tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa ennakointi- ja päättelyjärjestelmää, jonka sovelluskohteita ovat mm. looginen päättely, tiedon esittäminen, suunnittelu ja navigointi, puhutun kielen prosessointi sekä ympäristön havainnointi. Tekoälymarkkinoiden odotetaan kasvavan huimasti. Yksi kasvuodotuksista kertova tekijä ovat alaan kohdistuneet pääomasijoitukset, jotka ovat yli kahdeksankertaistuneet viidessä vuodessa.” – Digibarometri 2017 / Tekoälyn voitto? / Juri Mattila, Mika Pajarinen, Petri Rouvinen & Timo Seppälä

Suomen tekoälyosaamista kuvaillaan taas teräväksi, mutta hyvin kapeaksi.

Chat-palvelut on mainittu Digibarometrissa useammin kuin kerran viime vuosina. Näin on myös tänä vuonna. Ja syystä.

Myös tekoälyn kehittyminen linkittyy vahvasti henkilökohtaisen palvelun tuomiseen verkkosivulle. Chatbotit, jotka pohjasivat vahvasti tekoälyyn, olivat vuonna 2016 yksi hypetetyimmistä termeistä.

Digibarometri 2017 – toteutus

Digibarometrin muuttujia on korjattu viime vuodesta. Muuttujat jakaantuivat nyt kolmeen eri toisiinsa kytkeytyneeseen tasoon (edellytykset, käyttö ja vaikutukset), sekä kolmeen pääsektoriin (yritykset, kansalaiset ja julkinen sektori).

Chat-palvelut olivat tällä kertaa esillä Digibarometri raportissa kahden eri muuttujan kohdalla: yritysten ja kansalaisten ICT-osaaminen työ- tai kotikäytössä.

“(…) tiedon hakeminen Internetistä ja sähköinen asioiminen, ohjelmointi sekä online-keskusteluihin osallistuminen (seminaarit, chatit).”

Tänä vuonna digibarometri mainitsee myös chat-palveluihin liittyen mm. Microsoftin sovellukehittäjille tarkoitetun Cortana Intelligence Suiten. Se sisältää Microsoft Bot Frameworkin, joka on hyödynnettävissä esimerkiksi chat-palvelun tuottamisessa.

Digibarometri 2017 – tekoäly chat-palveluissa

Finnchat seuraa jatkuvasti tekoälyn kehittymistä. Erityinen paino meillä on sen mahdollisuuksissa asiakaspalvelussa ja myyntityössä verkossa. Tähän päivään mennessä ei tekoäly ole pystynyt korvaamaan ihmistä asiakaskohtaamisessa. Onko tekoälyn käyttöä asiakaskohtaamisissa lähestyttyä väärältä kulmalta?

”Tässä kirjoituksessa emme ole kiistäneet tekoälyn merkittävää potentiaalia. Silti nyky-hype on mielestämme ylimitoitettu – erityisesti yleistymisen aikajänteen, mutta ehkä myös sovelluspotentiaalin, osalta. Ylipäätään teknologia määrittää vain periaatteellisten mahdollisuuksien rajoja – toteutus ja tulemat ovat ihmisten käsissä.”
– Digibarometri 2017

Digibarometri-2017-raportti-kansiDigibarometri 2017 julkistettiin 15.6.2017 Finlandia Talossa Helsingissä. Sen mahdollistajia ovat mm. Verkkoteollisuus, Teknologiateollisuus, TEKES ja Liikenne- ja Viestintäministeriö.

Voit lukea koko raportin täältä:

Digibarometri 2017

Digibarometri 2016 -raporttiin voit tutustua tätä kautta.

Artikkeli julkaistu 15.6.2017 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: digibarometri | tekes | tekoäly

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This