Facebook-ryhmistä potkua markkinointiin?

Etusivu » Blogi » Facebook-ryhmistä potkua markkinointiin?

Facebook-ryhmissä on potentiaalia

Facebook-ryhmät markkinoinnissa ovat kasvava mahdollisuus yrityksille. Itselleni Facebook-ryhmistä kuitenkin ensin tulevat mieleen vanhat kunnon kirppikset ja muut mielenkiintoiset ryhmät, kuten Naistenhuone ja Äitylit (johon ystäväni joutui odottelemaan hyväksymistä rehellisesti useamman kuukauden). Ryhmissä nähdyistä jutuista puhutaan sosiaalisten verkostojen kanssa ja niitä jaetaan ahkerasti eteenpäin, word of mouthin voima ja potentiaali siis on suuri.

Aktiivisissa Facebook-ryhmissä vietetään paljon aikaa.

Mahdollistaa heimoutumisen

Ajatus yrityksen omasta Facebook-ryhmästä tuntui aluksi vieraalta. Olen aina mieltänyt Facebook-ryhmät selkeästi viihteen ja vapaa-ajan puolelle. Facebook-ryhmää yrityksen näkökulmasta hyödyllisenä voi perustella esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattamisella ja oivana kanavana ratkaista esimerkiksi tuotteisiin liittyviä ongelmia muiden käyttäjien kanssa. Ryhmän jäsenet tuntevat olevansa osa yhteisöä ja näin suhde tuotteeseen/palveluun todennäköisesti vahvistuu.

Säännöt määrittelevät sisällön

Yksi suurimpia riskejä Facebook-ryhmissä on niiden kuivuminen kasaan. Jos keskustelu lakkaa, se ei aja kenenkään etua. Siksi ryhmien hallinnointi on tärkeää. Osa Facebook-ryhmän ylläpitoa onkin, että keskustelua pitää yllä ja johtaa. Myös sääntöjen määrittely liittyy tähän. Ryhmien hallinnointiin kuuluu mm. jäsenten jakaman sisällön julkaiseminen tai julkaisematta jättäminen.

Jos keskustelu lakkaa, se ei aja kenenkään etua.

Monet ns. vapaa-ajan ryhmät (eli ei-kaupalliset) ovat mahdollistaneet sen, että jäsenet “mainostavat” omia juttujaan ja esimerkiksi blogejaan. Tämä aiheuttaa helposti ristiriitoja, sillä osa jäsenistä haluaa sisällön säilyvän ainoastaan alkuperäisessä tarkoituksessa ilman pienintäkään kaupallista vivahdetta. Osalle jäsenistä taas ns. kaupallisen sisällön jakaminen on vain positiivinen asia.

Yrityksen pyörittäessä Facebook-ryhmää, on tärkeää, että ryhmän sisällön kaupallisuus säilyy rajattuna ja kohdistuu vain todelliseen tarpeeseen.

Vertaistuki on Facebook-ryhmän mahdollisuus

Facebook ryhmä on näppärä tapa koota isoja ryhmiä samoista asioista kiinnostuneita yhteen paikkaan. Esimerkiksi jonkin urheilujoukkueen tosifanien Facebook-ryhmässä merchandise tavaran myyminen ja sen markkinointi voi olla todella tehokasta verrattuna vaikkapa samaisen joukkueen Facebook-sivulla mainostamiseen. Myös kapeille niche-sektoreille saattaa avautua apajat tarkoin valittujen Facebook-ryhmien kautta. Yrityksen ylläpitäessä aihepiirinsä suosittua Facebook-ryhmää, se saa suoran kontaktin potentiaalisiin asiakkaisiinsa.

…markkinointi voi olla todella tehokasta verrattuna vaikkapa samaisen joukkueen Facebook-sivulla mainostamiseen.

Facebook ryhmien hyödyntämistä voi pohtia myös yritysten sisäisen kommunikoinnin välineenä. Ryhmässä on helppo jakaa vinkkejä ja uutisia, tai vaikka muistuttaa perjantain afterworkeista!

Mahdollisuuksina näen erilaisten Facebook-ryhmien käyttämisen eri sidosryhmille. Facebook tarjoaa kolme käytännön vaihtoehtoa: julkisen, salaisen ja jäsenille suljetun ryhmän. Vaihtoehtojen avulla voidaan luoda sisältöä valikoidusti erilaisille yleisöille ja kohderyhmille.

Lähteet

Minna Valtari, Someco 29.03.2017, Facebook-ryhmät yritysten käytössä pian huhujen mukaan

Meeri Laakso, Aboad Oy 04.10.2017, Haastattelu: Perttu Ahvenainen ja Facebook-ryhmien käyttö yrityksen markkinoinnissa

Artikkeli julkaistu 7.12.2017 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: verkostoituminen

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This