Finnchatin arvot palvelutyöntekijän silmin

Etusivu » Blogi » Finnchatin arvot palvelutyöntekijän silmin

Arvojen sanotaan olevan jotain, mikä määrittelee ihmisten toimintaa ja on heille kaikista tärkeintä. Finnchatilla on huolehdittu siitä, että arvot ovat nimenomaan yrityksen työntekijöiden näköiset, koska työntekijät ovat itse päässeet määrittämään yrityksen arvot. Viimeksi arvomme on päivitetty vuonna 2020. Se, että arvot ovat yhdessä määritellyt, takaa niihin sitoutumisen ja arvojen mukaan toimimisen. Palvelutiimiläisenä on helppo sanoa, että Finnchatilla arvot ovat hyvin konkreettinen osa työpäiviä, sillä niiden vaikutus on nähtävissä kaikissa työskentelytilanteissa ja yrityksen tavoissa toimia.

Autan 

”Tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Ymmärrämme oman vaikutuksemme tiimiimme sekä yritykseemme ja haluamme ansaita paikkamme joka päivä. — Olemme aina valmiita auttamaan sekä ottamaan apua vastaan. Olemme toisillemme läsnä. Olemalla osa tiimimme onnistumista, olemme osa yrityksemme ja asiakkaidemme onnistumista.”

Chatin parissa työskentely voi kuulostaa yksinäiseltä puurtamiselta, jossa työpäivän aikana vuorovaikutetaan ainoastaan teknologiavälitteisesti asiakkaiden kanssa. Sellaista se ei kuitenkaan ole, vaan tiimi on päivän mittaan paljon vuorovaikutuksessa keskenään. Koska kaikki työskentelevät useilla sivustoilla, joilla on laajat sisällöt, toisten auttaminen on välttämätöntä hyvän palvelun takaamiseksi. Tiimi on valmiina auttamaan, mikäli joku kohtaa tilanteen, jossa sormi uhkaa siirtyä näppäimistöltä suuhun.

Finnchatilla kannustetaan kysymään ja pidetään huolta siitä, että apu on myös aina vastavuoroista, joten jokaisella on varmasti mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan. Auttaminen takaa myös sen, ettei kukaan huku hommiin, vaan työmäärä jakautuu tasaisesti tiimin kesken.

Luotan

Kuljemme yhdessä eteenpäin luottaen tulevaan. Tiedämme, että yrityksemme toimivat prosessit ja rakenteet vievät meitä kohti onnistumisia ja uudistumista. Luotamme ja uskomme itseemme. Luotamme työkavereihimme, prosesseihimme, johtoomme, asiakkaisiimme, päämiehiimme ja yhteistyökumppaneihimme” 

Auttamisesta on luonnollista siirtyä luottamiseen. On tärkeää voida luottaa siihen, että apua saa aina tarvittaessa ja tulee kuulluksi. Finnchatilla on helppoa luottaa johtoon, koska asioista viestitään avoimesti. Keskusteluilmapiiri on avoin, omien mielipiteiden ilmaisemiseen kannustetaan ja sitä varten on luotu suoria kanavia.

Palvelen

”Yrityksemme tunnetaan briljantista palvelusta ja saamme siitä asiakkailtamme tunnustusta. Uskomme hyvän palvelun syntyvän tekijän persoonasta, tilannetajusta, läsnäolosta ja halusta palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Pyrimme ylittämään asiakkaidemme odotukset. Meille jokainen palvelutilanne on tilaisuus löytää ratkaisu asiakkaamme ongelmaan.”

Chat-työskentely on asiakkaiden palvelemista. Asiakaspalvelutilanteet ovat aina vuorovaikutustilanteita ja palveluhenkilön oma luonne vaikuttaa aina siihen, miten hän viestii. Toisen viestintätyyli voi olla rempseämpi ja roiskuvampi, kun taas toiselle on luontaisempaa viestiä rauhallisemmalla tyylillä. Viestien tavoite on kuitenkin sama: palvella asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaita palvellaan aina tämän tarpeen mukaan, mutta kaikissa tilanteissa tavoitteena on, että asiakas saa palvelutilanteesta irti vielä enemmän kuin alun perin toivoi.

Opin

”Ymmärrämme, että aina on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Tiedostamme, että yksilön omalla asenteella on iso vaikutus oppimiseen ja kehitykseen; otamme jokainen vastuun omasta oppimisestamme. Oppiminen on elämän mittainen prosessi.”

Finnchatilla kukaan ei hautaudu yksinään perehdytyskansion alle ja joudu sen jälkeen hyppäämään suoraan syvään päätyyn, vaan sen sijaan altaaseen annetaan kellukkeet, joiden avulla alun räpiköinti helpottuu. Pitkän matkan uintia helpottaa jatkuvasti vierellä kulkeva pelastusvene ja tauot, joiden aikana saa polttoainetta ja tukea, jotta jaksaa taas jatkaa eteenpäin. 

Kattava perehdytys auttaa uuden työntekijän Finnchatilla aina alkuun työtehtävien parissa. Jatkuva oppiminen on mahdollista avoimen keskusteluilmapiirin ansiosta, jossa voi milloin vain kysyä ja varmistaa asioita työkavereilta, jolloin oma osaaminen vahvistuu. Säännölliset itseopiskelutunnit, sparraukset ja keskustelutuokiot esimiehen kanssa varmistavat jatkuvan kehityksen. Omia kehitystarpeita voi olla vaikeaa arvioida. Tämän takia on hienoa, että kehitystarpeiden tunnistamiseen saa apua, eikä niiden työstämisen kanssa ole yksin. 

Lue lisää Finnchatin arvoista TÄÄLTÄ.

Artikkeli julkaistu 22.10.2021 • Kirjoittanut Sara Kovalainen

Kirjoituksen avainsanat: arvot | Finnchat

Asiakaspalvelun ulkoistajan opas

Lataa maksuton asiakaspalvelun ulkoistajan opas

Onnistunut asiakaspalvelun ulkoistaminen ei tarkoita yhden osa-alueen sysäämistä pois, vaan jatkuvaa yhteistä kehitystyötä kumppanin resursseja hyödyntäen.

Koostimme 60-sivuisen tietopaketin onnistuneen asiakaspalvelun ulkoistamisen avaintekijöistä. Oppaassa käymme läpi, mihin asioihin asiakaspalvelun ulkoistamisessa ja sen suunnittelussa tulee kiinnittää erityishuomioita sekä mitkä ovat ulkoistamisen suurimmat hyödyt ja uhat. Esittelemme myös mallimme organisaation kirjallisen asiakaspalvelun tuottamiseen ja käymme asiakaspalvelun ulkoistamisprosessin vaihe vaiheelta läpi.

Share This