Hyvä botti? – Vinkkejä chatbotin toteutukseen osa 2

Etusivu » Blogi » Hyvä botti? – Vinkkejä chatbotin toteutukseen osa 2

Kävin aiemmin blogissamme läpi muutamia ohjenuoria botin suunnitteluun ja toteutukseen. Nyt tourujoessa on virrannut sen verran vettä että on sovelias aika palata asian tiimoille ja tarkastella vielä paria hyväksi havaittua toimintamallia piirtopöydän äärelle.

Oikea botti oikeaan tilanteeseen – personoi kokemus

Jokaisella verkkosivuilla pyörivällä kävijällä on oma agendansa, eivätkä kaikki kuluttajat hakeudu sivujen piiriin samoja toiminnallisuuksia etsien. Botteja tuottavat ohjelmistot tarjoavat usein mahdollisuuden tarjota kävijälle hänen toimintaansa perustuvaa sisältöä tai toimintaa. Jos vaikkapa asiakas selailee aktiivisesti yrityksen palvelutarjontaa sekä hinnastoa, voi botti hypätä tarjoamaan lisätietoa sekä keskusteluyhteyttä yrityksen myynnin suuntaan. Jos taas kuluttaja pyörii ahkerasti yrityksen blogissa, voi botti suositella hänelle hänen lukemansa perusteella lisäsisältöä. Chatbottia ei siis kannata rakentaa siten että sen tarkoitus on tehdä kaikkea, vaan botteja kannattaa tehdä jokaista käyttötarkoitusta varten. Tätä kautta keskustelun rakenne pysyy lyhyenä, selkeänä ja sen tuoma hyöty välittyy käyttäjälle nopeasti ilman tuomionpäivää edeltävää klikkailutuokiota. 

Avaa keskustelu oikein

Markkinoinnissa on jo pitkään pyritty keskittymään ratkaisun sijaan siihen mikä on asiakkaalle valuva hyöty yrityksen palveluista / tuotteista, ja tämä on myös äärimmäisen hyvä kaista chatbotin käsikirjoitukseen. 

Jotta chatbot pääsee siihen asemaan että on luontevaa pyytää kävijältä hänen tietojaan, on botin kerrottava kävijälle pätevä syy siihen miksi hänen tulisi luovuttaa esimerkiksi nimensä yrityksen tietoisuuteen. Jopa botille olisi kiusallista tervehtiä juuri laskeutunutta käyttäjää heti ensi alkuun tiputtamalla kysymys: “Missä firmassa työskentelet? Mikä nimesi on?”. Sen sijaan, lopputulos on huomattavasti suotuisampi jos peli avataan vaikka kertomalla tiiviisti miten yritys voi auttaa kävijää tuote- tai palveluvalikoimallaan. Botti voi myös välittää kävijälle ladattavaa sisältöä vastineeksi yhteystiedoista. Tästä luontevana jatkeena botti voi laukaista email-kampanjan käyntiin, perustuen kävijän antamiin vastauksiin / muihin asetettuihin parametreihin. Sikäli kävijä hohkaa kaupantekohalua, chatbot kimpaisee ja kiskaisee myyntiedustajan välittömästi ruudun ääreen palvelemaan potentiaalista tulevaa asiakkuutta.

Tähtää toimintaan

Jotta chatbot pääsee vapauttamaan todellisen potentiaalinsa, sen interaktiiviset kyvyt tulee valjastaa käyttöön. On siis suotavaa että jokaisen vastauksen päätteeksi chatbot tarjoaa vaihtoehdon toimintaan joka vie asiakasta eteenpäin. Jos asiakas osoittaa mielenkiintoa kehittää yrityksensä kyvykkyyttä napata tehokkaammin liidejä liikenteen seasta, chatbot voi tarjota hänelle relevanttia lukemista tai ehdottaa vaikka tapaamisen järjestämistä asiantuntijan kanssa.

Uskoisin että yksi paras tapa oppia mitä hyvän chatbotin rakentaminen vaatii on tutustua olemassa oleviin ja hyväksi havaittuihin

Verkko on pullollaan toinen toistaan parempia chatbotteja, ja niiden testaaminen on osoittautunut äärimmäisen oivaksi tavaksi saada käsitystä siitä miten hyvä chatbot toteutetaan. Botlist.co sivustolta löytyy oikein kattava katalogi eri toimialoilla toimivista boteista, ja pääset testailemaan niitä tästä

Artikkeli julkaistu 29.7.2019 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: chatbot

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This