Koko henkilöstö mukana kehittämässä Finnchatin arvoja

Etusivu » Blogi » Koko henkilöstö mukana kehittämässä Finnchatin arvoja

Finnchat-arvotyöpaja

Finnchatilla on tapana aloittaa vuosi koko talon yhteisellä arvokeskustelulla. Mitä meidän arvot oikein meille tarkoittaa käytännössä? oli ydinkysymys, jota lähdimme pohtimaan yhdessä lauantaina 24.1. Lauantai-ilta valikoitui ajankohdaksi sen takia, että verkkokaupoissa asiakaspalvelutyötä tekeville chatmyyjillemme tämä oli ainoa aika, jolloin koko porukka oli mahdollista saada yhteen. Keskustelimme arvoista n. 4 henkilön ryhmissä, joita välillä vaihdettiin, jotta kuulisi monenlaisia juttuja ja tapaisi ihmisiä myös muista tiimeistä.

Miksi arvoista ylipäätänsä on tärkeä puhua?

Arvot määrittelevät toimintamme rajat.
Arvot auttavat meitä tekemään parempia päätöksiä arjessa.
Arvot auttavat meitä vaatimaan arvojenmukaista toimintaa itseltämme ja työkavereiltamme.
Arvot ovat ideaali mihin pyrimme joka päivä.
Joskus arvoista pitää myös maksaa (ehkä siksi nimi arvo), esimerkiksi extra-työnä, rahana tai henkisenä epämukavuutena.

Yhdessä arvojen pohtiminen on erityisen tärkeää nopeasti kasvavassa yrityksessä, johon tulee paljon uusia ihmisiä töihin vuosittain. Yhdessä läpikäytyjen arvojen avulla luomme yritykseen tietoisesti sellaista kulttuuria, mitä haluamme. Vaikka perustajien tehtävä on luoda firman ydin ja DNA, on järkevää ottaa kaikki yrityksessä toimivat henkilöt mukaan arvojen kehittämiseen ja keskusteluun vuosittain. On tärkeää että koko henkilöstö on mukana näissä keskusteluissa, koska heiltä kaikilta odotetaan arvojen mukaista toimintaa.

Täytimme keskustelun lopuksi pienryhmissä kyselyn, jossa pohdimme kuinka hyvin nykyiset arvot toteutuvat käytännössä. Arviointi asteikolla 1 – 6, jossa 1 = heikostia ja 6 = tosi hyvin.

  • Pyri kasvuun ja kehitykseen = Vastausten keskiarvo 5,08
  • Kuuntele, jeesaa ja ole aidosti läsnä  = 4,75
  • Tee hieman enemmän kuin piti = 4,83
  • Vaali briljanttia palvelua = 5,25
  • Ole osana tiimisi onnistumista joka päivä = 5,25

Saimme myös kirjallisia kehitysehdotuksia ja kommentteja (etenkin liittyen jatkuvaan muutokseen), ja jatkamme näiden pohjalta arvojen kehittämistä pienemmällä porukalla. Yhteenvetona tästä nopeasta tutkimuksesta, hyvistä keskusteluista sekä kaikille jaetuista tarinoista voin sanoa, että arvot vaikuttavat olevan melko hyvin kohdallaan, ja kulttuuri arvojen mukainen. Kaikista paras palaute tästä oli se, että kun keskustelut pienryhmissä oli saatu käyntiin, aika meni nopeasti ja keskustelut veivät mukanaan myös suunnitellun lopettamisajan yli. Kiitos koko Finnchatin henkilöstölle keskustelusta ja tarinoista!

Artikkeli julkaistu 13.2.2015 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: arvot | Finnchat | henkilöstö | yrityskulttuuri

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This