Kuinka parantaa yrityksesi liidigenerointia

Liidigenerointi

Etusivu » Blogi » Kuinka parantaa yrityksesi liidigenerointia

Verkossa näkee usein monenlaisia tapoja, joilla yritys yrittää kerätä verkkovierailijasta erilaista dataa. Erilaiset lomakkeet, ponnahdusikkunat uutiskirjeen tilaukseen tai muut vastaavat johtavat siihen, että asiakas saa usein ladattua esimerkiksi mielenkiintoisen tutkimuksen, mutta myös yritys itse kerryttää enemmän tietoa tästä vierailijasta. Tietoja mitä yritykset voivat esimerkiksi kerätä ovat sähköposti, nimi, paikkakunta ja niin edelleen. Joissain tapauksissa yritys voi tiedustella myös yrityksen nimeä tai työntekijöiden lukumäärää. Dataa kerätessä, pitää muistaa, mikä määrä on vielä vierailijalle okei antaa. Liidien generointi voi kompastua siihen, että vierailija ei halua antaa niin paljon tietoa itsestään ja perääntyy kokonaan.

Miten sitten tietää mikä määrä dataa on okei kerätä?

Tietenkin mitä enemmän dataa yritys saa kerättyä sitä enemmän yritys tietää vierailijasta. Vierailijasta muodostuu tietty profiili, jonka avulla on helpompi kohdentaa kommunikointia ja markkinointia. Yritys ymmärtää paremmin asiakkaan tarpeet ja halut, jonka kautta yritys pystyy kohdentamaan räätälöidympiä tarjouksia, joka lopulta johtaa kohonneeseen myyntiin.

Liidigenerointia miettiessä avainasia on määrittää sopivat tasot erityyppilisille liideille. Yhteydenottopyyntö on varmasti lähempänä ostoprosessin loppua, kuin uutiskirjeen tilaaja tai tutkimuksen ladannut.
Yrityksen motiivien määritteleminen auttaa liidigeneroinnin testauksessa ja analysoimisessa. Mitä sinun yrityksesi haluaisi tietää tästä vierailijasta, mitä toimenpiteitä haluaisit vierailijan tekevän. Haluaako yritys, että vierailija lataa tutkimuksen, ryhtyykö hän tilaajaksi uutiskirjeeseen vai kenties kokeilemaan tuotetta hetkeksi.

Asiakasdataa kannattaa kerätä kaikissa asiakaskohtaamisissa

Asiakasdataa kannattaa kerätä kaikissa asiakaskohtaamisissa: puhelimessa, chatissa, face-to-face tilanteissa ja erilaisissa asiakaskyselyissä.

Kunhan sisältösi on tarpeeksi laadukasta, on vähintään sähköpostin kysyminen oikeutettua.

Milloin sitten voidaan kysyä enemmän kuin pelkkää sähköpostiosoitetta? Usein, jos kyseessä on jokin suurempi tai arvokkaampi sisältö, jonka kävijä kokee arvokkaaksi kuten ilmainen kokeilujakso tai vastaava, on okei kysellä enemmän tietoja asiakkaasta. Jonkin sisällön lataus voi myös perustua ns. vaihtokauppaan, jossa asiakas tiedot täyttämällä pääsee käsiksi esimerkiksi johonkin e-kirjaan.

Pohtiessa kuinka paljon voi sitten kysellä asiakkaan tietoja kannattaa miettiä henkilökohtaisesti – olisiko itse valmis täyttämään tietonsa kyseisen latauksen tai muun vastaavan saamiseen ja jos kyllä, kuinka paljon voisi tietoja luovuttaa.

Mitä sitten, jos kukaan ei täytäkään liidigenerointi lomakkeita sivuillasi?

  • Onko viestisi tarpeeksi houkutteleva? Tarjoaako se tarpeeksi ja laadukasta informaatiota, jotta se on vierailijalle houkutteleva?
  • Pyydätkö liikaa tietoja vierailijasta? Voi olla, että vierailija ei pidä sisältöä kuitenkaan niin mielenkiintoisena suhteessa vaadittavien tietojen määrään.
  • Onko sivustosi visuaalinen puoli kunnossa? Verkkosivuston hyvin toteutettu visuaalisuus luo luottamusta vierailijaan.

Tämä vai tämä?

Liidigenerointilomakkeiden optimaalinen rakenne

Lomakkeiden tai sisällön lataamisen tulisi tapahtua mutkattomasti. Monimutkaisten captchojen käyttö vieraannuttaa vierailijoitasi. Usein joko yksinkertainen ‘ruksaamalla todistan etten ole robotti’ tai jopa kokonaan ilman captchaa, on paras vaihtoehto.
Lomakkeet on hyvä olla saatavilla helposti myös eri päätteillä ja esimerkiksi eri kirjasinko’oilla selaillessa.

Pääpaino liidigenerointia pohtiessa on siis siinä, että itse sisältö on hyvin tuotettua sekä sisällöllisesti että laadullisesti. Vierailijan tulee myös tuntea itsensä tyytyväiseksi antamiensa tietojen kanssa. Muista peilata itseesi – olisinko minä okei antamaan kyseisen verran tietoja tästä latauksesta tai tilauksesta. Toimivuudesta huolehtiminen eri päätteillä selaillessa.

Muista peilata itseesi

Chat-palvelu on oiva tapa kerätä ja saattaa liidejä loppuun. Usein, kun asiakas aloittaa chatin, on asiakkaalla jo osto mielessä. Hän ehkä tarvitsee vain lisäapua ja tämä chatin kautta saatu apu boostaa asiakkaan ostoon. Liidien kerääminen chatissa on myös yksinkertaista ja nopeaa – myyjä saa chatin kautta kattavan paketin siitä, mitä asiakas haluaa ja pystyy räätälöimään tuotteen/palvelun sekä valmistautumaan asiakkaan kohtaamiseen hyvin tietoisena siitä mitä asiakas toivoo.

Lähteet

Quick ways to improve your online lead generation

Artikkeli julkaistu 1.3.2018 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: asiakasdata | asiakashankinta

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This