Laadukas kohtaaminen chat-palvelutyössä

chat-palvelun-laatu

Etusivu » Blogi » Laadukas kohtaaminen chat-palvelutyössä

Uskomme Finnchatilla vahvasti siihen, että laadukas kohtaaminen on tehokkuutta tärkeämpää. Emme väheksy tehokkuuden merkitystä, mutta emme ikinä pyri siihen vuorovaikutuksen laadun kustannuksella. Yrityksenä meidät tunnetaan laadukkaan vuorovaikutuksen palveluntarjoajana ja se näkyy kaikessa päivittäisessä tekemisessämme. Tavoitteenamme on aina mahdollisimman hyvä asiakaskokemus.

Kysyimme loistavien chat-palvelutiimiemme jäseniltä, mitä laadukas kohtaaminen merkitsee heidän jokapäiväisessä työssään. Oheiset poiminnat työntekijöidemme vastauksista puhuvat puolestaan siitä, mistä tekijöistä laadukas kohtaaminen rakentuu ja miten meillä suhtaudutaan loppuasiakkaalle tarjottavan vuorovaikutuspalvelun laatuun.

Mitä laadukas kohtaaminen merkitsee päivittäisessä työssäsi?

“Ratkaisukeskeisyyttä – haluamme ymmärtää juurta jaksain asiakkaan tilanteen ja löytää siihen asiakkaalle sopivan ratkaisun”

“Aitoa kiinnostusta asiakkaan asiaan – meille asiakkaat eivät ole koskaan harmaata massaa. Tarjoamme aitona arvona henkilökohtaista palvelua, jossa asiakas kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja hänen asiansa tulleen edistetyksi”

Itse pidän siitä, kun asiakkaalle tulee sellainen fiilis, että olemme kiinnostuneet hänestä ja hänen kertomastaan. Mielestäni tämä rakennetaan monipuolisella ja henkilökohtaisella vuorovaikutuksella asiakkaan suuntaan – palvelukieli tulee siis taitaa ja kivoja tilanteeseen sopivia kommentteja osata heittää.”

“Selkeä vaivannäkö asiakkaan eteen tekee kohtaamisesta laadukkaan. Asiakkaat arvostavat, jos heille tulee fiilis, että tahdomme todella tehdä työtä heidän asiansa selvittämiseksi ja oikean ratkaisun löytämiseksi.”

“Tahtotila toimia parhaana mahdollisena yhteistyökumppanina asiakasyritykselle – meille päämiehen asettamat tavoitteet ovat aina todella arvokkaita. Olemmekin siinä aivan pro, että pystymme tarjoamaan laadukkaita asiakaskohtaamisia ja pitämään aina mielessä sen, mitä meidän päämiehet chat-keskusteluilta ja palvelulta ylipäätään odottavat.”

“Tiimeille tärkeintä on aina tarjota kaikille laadukas palvelukokemus – niin päämiehille, kuin loppuasiakkaallekin. Ja siinä me vaan loistetaan päivästä toiseen.”

“Laadukas kohtaaminen syntyy asiakkaan tarpeen ymmärtämisestä ja siihen parhaan mahdollisen ratkaisun löytämisestä. Jotta asiakkaan kanssa päästään samalle tasolle, tulee kartoituksen sekä kommunikoinnin olla aktiivista ja asiakasta tulee osata kuunnella”

”Laadukas kohtaaminen on sellainen, että olen tyytyväinen siihen ajatellessani itseni kummalle tahansa puolen ruutua – asiakkaaksi tai chat-asiakaspalvelijaksi.”

“Ympäristössä kuin ympäristössä palvelua tarjoavan henkilön täytyy itse ajatella, että ”mikäli saisin tällaista palvelua itse, olisin todella tyytyväinen”

“Laadukkaan kohtaamisen perustaa rakentaa juuri se, että meillä on avoimet väylät palautteen antamiselle ja sen vastaanottamiselle puolin ja toisin – nimenomaan asiakasyritysten ja meidän tiimien välillä. Tämä rakentaa vankasti yhteistyön pohjan ja jykevän sitoumuksen.”

“Chat-ympäristössä laadukkuutta on ratkaisukeskeisyys, eli asian selvittäminen heti chatissa tai jos se ei ole mahdollista, niin asian vieminen eteenpäin. Tähän kun lisätään nopeus, ystävällisyys ja reagointikyky, niin laadukkaan kohtaamisen peruselementit ovat kasassa.”

“Laadukkuutta voidaan luoda chat-ympäristössä käytännössä niillä pelimerkeillä, mitä keskustelukumppani antaa. Siksi hyvä reagointikyky on ensiarvoisen tärkeää. Mielestäni ratkaisukeskeisyys ja nopeus ovat melko yksiselitteisiä, mutta ystävällisyyttä ja reagointia voidaan rakentaa monella eri tavalla. Henkilökohtaisuutta tuo tietenkin esimerkiksi asiakkaan nimen käyttö, mutta aina asiakas ei sitä kerro. Silloin on hyvä esimerkiksi reagoida asiakkaan sanomisiin, tarkentaa ja täsmentää, niin että asiakkaalle tulee sellainen kuva, että tuo asiakaspalvelija haluaa todella ymmärtää minua.”

Ensi viikolla Dynamo-tiimin Customer Delight Specialistimme Anne Hokkanen kertoo blogissamme konkreettisen esimerkin, miten laadukas kohtaaminen rakennetaan alusta loppuun asti chat-palvelukeskustelussa ja mitä asioita keskustelun edetessä tulee ottaa huomioon.

Artikkeli julkaistu 12.3.2020 • Kirjoittanut Finnchat Oy

Kirjoituksen avainsanat: asiakaskokemus | chat-asiakaspalvelu | chat-palvelu

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This