Markkinointijargonin ABC

markkinointijargon

Etusivu » Blogi » Markkinointijargonin ABC

Kuulostaako markkinointi-ihmisten puhe hienoilla termeillä höystetyltä siansaksalta? Nykyaikaiseen digitaaliseen markkinointiin on kehkeytynyt termistö, jota myynti- ja markkinointipuoli mielellään viljelee, mutta josta tavan tallaaja ei välttämättä ymmärrä puoliakaan. Oheiseen listaukseen on kerätty nippu yleisimpiä markkinointikielen käsitteitä, joiden avulla pääset alkuun markkinointijargonin ymmärtämisessä.

A/B-testaus = Menetelmä, jossa käyttäjille näytetään kahta eri versiota esimerkiksi laskeutumissivusta, mainoksesta tai uutiskirjeestä. Tulosten perusteella paremmin toiminut vaihtoehto valitaan käyttöön tai jatkojalostettavaksi.

Aktivointibotti = Verkkovierailijan aktivointiin pyrkivä chatbot. Tarjoaa matalan kynnyksen vuorovaikutuksen aloittamiselle. Selvittää asiakkaan tarpeen ja ohjaa oikeisiin jatkotoimenpiteisiin.

Asiakaspersoona =  Hahmo, joka edustaa yrityksen ihanneasiakasta. Asiakaspersoonassa voi määritellä esimerkiksi henkilön aseman, tavoitteet, ongelmat, iän, luonteen ja arvot. Persoonan elävöittämiseksi sille voi antaa myös nimen ja luoda kuvallisen hahmon. Asiakaspersoonia voi tehdä useita yrityksen eri tuote- tai palvelukokonaisuuksiin liittyvien ihanneasiakkaiden määrittämiseksi.

Avainsana-analyysi = Avainsana-analyysilla selvitetään, mitä liiketoimintaasi liittyvää informaatiota, tuotteita tai palveluja ihmiset hakevat hakukoneista, millaisia hakulausekkeita he käyttävät ja kuinka paljon hakuja tehdään kuukausitasolla. Avainsana-analyysi on tärkeä työkalu sekä hakukonemainonnan (SEM) että hakukoneoptimoinnin (SEO) toteuttamisessa.

Chatbot = Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä ohjelma, joka jäljittelee ihmisten tapaa keskustella chat-ympäristössä. Chatbot voi esimerkiksi tunnistaa kysymyksiä ja vastata niihin ihmisen tavalla sekä tehdä erilaisia toimenpiteitä esittämäsi pyynnön mukaan. Chatbotin yhtenä tavoitteena on tarjota käyttäjälle vuorovaikutteinen kokemus ilman reaaliaikaisten ihmisresurssien käyttöä.

CLV = Customer Lifetime Value, eli asiakkuuden elinkaaren arvo. Luku joka kertoo, kuinka paljon rahaa yksi asiakas tuo keskimäärin yritykselle elinkaarensa aikana.

CPC = Cost Per Click, eli klikkauskohtainen hinta. Kertoo digimarkkinoinnissa keskimääräisen hinnan yhtä maksetun mainoksen klikkausta kohden. CPC:n avulla selviää, paljonko yksi digimarkkinoinnin kautta sivuillesi tullut henkilö keskimääräisesti maksaa.

CTA = Call To Action, eli kehote, jonka tavoitteena on saada kävijä tekemään haluttu toiminto verkkosivuilla. Esimerkiksi “Pyydä tarjous” -nappi, joka johtaa tarjouspyyntölomakkeeseen on CTA.

CTR = Click Through Rate, eli klikkausprosentti. Jos esimerkiksi yrityksen Google Ads -hakusanamainos kerää 100 näyttökerralla neljä klikkausta, on CTR 4 %

Display-mainonta =  Verkossa tapahtuvaa bannerimainontaa. Esimerkiksi Google Display -mainonnassa voidaan tekstimainosten lisäksi näyttää kuvamainoksia tai kuvaa ja tekstiä yhdistäviä bannerimainoksia. Displaymainontaa voidaan kohdentaa esimerkiksi ikään, sukupuoleen, aluerajaukseen tai mielenkiinnonkohteisiin liittyen.

Facebook-pikseli = Sivustolle asennettava seurantakoodi, jolla kerätään tietoa verkkosivukävijöistä Facebook-mainontaa varten. Pikseli auttaa kohdentamaan Facebook-mainontaa tehokkaammin ja mahdollistaa mm. konversiomainonnan toteuttamisen.

FAQ / UKK = Frequently Asked Questions eli Usein Kysytyt Kysymykset. Käytetään yleensä yrityksen verkkosivuilla erillisenä osiona, jossa vastataan kootusti yrityksen toimintaan ja palveluihin liittyviin yleisimpiin kysymyksiin.

Google Analytics = Ilmainen selainpohjainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma. Digimarkkinoijan tärkeimpiä työkaluja.

Google Tag Manager = Järjestelmä, jonka avulla voit päivittää verkkosivusi seurantakoodeja ja koodinpätkiä ilman manuaalista koodaustyötä.

Inpage chatbot = Verkkosivusisällön sekaan tekstielementin tai kuvan tavoin upotettu chatbot.

Integraatio = Eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen järjestelmien liittäminen toisiinsa, jolloin liitetyt järjestelmät keskustelevat keskenään. Järjestelmäintegraatio varmistaa tiedonkulun myös eri markkinointiohjelmistojen välillä. Integraation myötä yhteen paikkaan syötetty tieto on kaikkien järjestelmien käytettävissä.

Konversio = Kävijän verkkosivuilla tekemä mitattava toimenpide. Esimerkiksi yhteydenottopyynnön lähettäminen, opaslataus tai uutiskirjelistalle liittyminen.

Konversiobotti = Konversioihin pyrkivä chatbot, jonka tarkoituksena on kerätä kaupallisia avauksia ja yhteydenottoja.

KPI = Key Performance Indicator, eli suorituskykymittari. KPI-mittarit ovat helposti mitattavia liiketoiminnan kannalta keskeisiä mittareita, jotka edistävät asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kävijäpohjainen seuranta = Verkkosivukävijöiden tekemien toimenpiteiden yksilöllinen seuranta, joka kerää tarkempaa tietoa verkkosivukävijöiden toiminnasta, tunnistaa yritykselle arvokkaan verkkosivuliikenteen, segmentoi sen eri kohderyhmiin ja auttaa kohdentamaan eri kohderyhmille oikeat viestit. Käytössä Intercom-vuorovaikutusalustassa.

Landing page = Laskeutumissivu, eli kansankielellä ländäri. Yksittäinen yleensä tuote- tai palvelukohtainen sivu, jolle on määritelty selkeä tavoite. Laskeutumissivulle ohjataan kävijöitä esimerkiksi hakukoneista tai laskeutumissivun aihealueeseen liittyvistä digimarkkinointikampanjoista.

Liidi = Potentiaalinen ostava asiakas. Ihminen tai yritys, joka osoittaa kiinnostusta tuotetta tai palveluasi kohtaan.

Live Chat = Chat-vuorovaikutuskanava, jossa ihmiset keskustelevat keskenään. Yrityksen verkkosivuilla voidaan palvella asiakkaita reaaliaikaisesti suoraan ihmiseltä ihmisellä live chat -kanavan kautta esimerkiksi asiakaspalveluun tai myyntiin liittyvissä asioissa.

Marketing Qualified Lead (MQL) = Markkinoinnin toimenpiteiden avulla luotu markkinoinnin mielestä liidiksi määriteltävä tunnistettu henkilö.

Markkinoinnin automaatio = Tiettyjen markkinoinnin toimenpiteiden automatisointi ennalta määritettyjen sääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi automatisoitu markkinointiviestien sarja verkkosivuilla tunnistautuneille henkilöille.

Mediabudjetti = Mainoskampanjan klikkeihin ja/tai näkyvyyteen sijoitettu summa. Mitä isompi mediabudjetti, sitä enemmän ihmiset näkevät ja klikkaavat mainoksiasi. Jos esimerkiksi Facebook-mainoskampanjan mediabudjettisi on 20 euroa päivässä, niin mainosten näyttäminen keskeytetään, kun päivittäinen mediabudjetti on täyttynyt.

Natiivimainonta = Sisältömarkkinioinnin muoto, jossa verkkosivun tai esimerkiksi sanomalehden muun sisällön seassa on sinne sulautuvia maksettuja artikkelimainoksia. Natiivimainontaa käytetään sisältöjen jakeluun eri medioissa. Natiivimainonta-artikkelit ovat sisällöltään enemmänkin hyödyllistä asiantuntijatietoa kuin mainosmuotoon kirjoitettua tekstiä.

Ohjelmallinen ostaminen = Displaymainonnan muoto, jossa ostetaan haluttuja banneripaikkoja tietyiltä verkkosivuilta järjestelmien avulla ilman yhteyttä mediamyyjään.

Orgaaninen liikenne = Hakukoneiden luonnollisten eli orgaanisten hakutulosten kautta sivuillesi saapuva maksuton liikenne. Käytännössä siis hakukoneiden kautta sivuillesi tuleva liikenne, joka ei tule maksettuja mainoksia klikkaamalla. Esimerkiksi Googlen kautta sivuillesi voi tulla maksullista liikennettä hakusanamainonnan kautta ja maksutonta orgaanista liikennettä luonnollisia hakutuloksia klikkaamalla.

Ostopolku = Kuvaus yrityksen ostajapersoonaan matkasta ensin prospektiksi, sitten prospektista liidiksi, liidistä kaupaksi ja kaupasta uskolliseksi asiakkaaksi.

Prospektointi = Prospektointi on potentiaalisten asiakkaiden seulontaa ja niiden ohjaamista myynnin huomaan. Auttaa tehostamaan myyntityötä ja kohdentamaan varsinaiseen myyntityöhön käytettävän ajan potentiaalisiin asiakkaisiin.

Remarketing = Mainosten näyttämistä niille, jotka ovat jo käyneet sivustollasi. Remarketingilla pyritään palauttamaan kävijä verkkosivuille ja pitämään yritys kävijän mielessä. Mainonnan ja sen viestikulman voi kohdentaa esimerkiksi tietyllä alasivulla edellisen 30 päivän aikana käyneille henkilöille.

Sales Qualified Lead (SQL) = Myynnin hyväksymä liidi. Käytännössä tunnistettu henkilö tai yritys, joka on markkinoinnin toimenpiteiden kautta siirtynyt myynnin huomaan. Liidi on myynnin hyväksymä, eli on valmis yrityksen myynnin työstettäväksi määritettyjen kriteerien pohjalta.

Segmentointi = Yrityksen asiakaskunnan jakamista erilaisiin kohderyhmiin (segmentteihin), jotta markkinointia voidaan kohdentaa kullekin ryhmälle parhaiten soveltuvalla tavalla ja viestikulmalla.

SEM = Search Engine Marketing eli hakukonemainonta. Hakukonetulosten yhteydessä esiintyvää mainontaa. Mainokset näytetään henkilön käyttämän hakusanan ja sijainnin perusteella ns. maksuttomien hakukonetulosten yhteydessä. Google Ads -hakusanamainonta on ylivoimaisesti käytetyin ja merkittävin hakukonemainonnan kanava.

SEO = Search Engine Optimization eli hakukoneoptimointi. Hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on saada verkkosivuille lisää maksuttomia kävijöitä hakukoneista. Hakukoneoptimoinnin kautta pyritään saamaan verkkosivusi mahdollisimman korkealle hakutuloksissa yrityksesi tuotteisiin tai palveluihin liittyvillä hakusanoilla ja lausekkeilla. Käytännössä hakukoneoptimointia tehdään mm. sivuston sisällön sekä linkitysten kautta.

ROI = Return On Investment eli sijoitetun pääoman tuottoaste. Markkinoinnin puolella ROI on mittari, jota käytetään yrityksen yrityksen markkinointitoimenpiteiden hyötysuhteen laskemiseen.

UTM-tagi = Markkinoinnissa käytettävä URL -parametri, jonka avulla eri lähteistä tulevan liikenteen ja markkinointikampanjoiden toimivuutta voidaan mitata paremmin. Tagit lisätään verkkosivulle ohjaavaan linkkiin. Niihin voidaan liittää lisää tietoa siitä, mihin kampanjaan sekä mainokseen se liittyy ja mistä lähteestä liikenne tulee.

Validointi = Prosessi, jossa tarkistetaan, että kohde täyttää tietyt kriteerit. Esimerkiksi myyntiliidien validoinnissa tarkistetaan, että sisään tullut myyntiliidi täyttää yrityksen uusasiakashankinnan kriteerit ja sitä kannattaa edistää myynnissä.

Widget chatbot = Keskusteluikkunaan avautuva chatbot. Sijaitsee usein verkkosivun oikeassa alareunassa.

Artikkeli julkaistu 7.5.2020 • Kirjoittanut Pietari Sipponen

Kirjoituksen avainsanat: digimarkkinointi | markkinointi

Datastakin voi todeta, että Finnchatin rakentamat botit ja Help Center ovat olleet tosi hyödyllisiä meidän asiakaspalvelulle. Kun itsepalvelun ratkaisuprosentti on ollut yli 30 %, niin se helpottaa asiakaspalvelumme kuormitusta merkittävästi. Asiakkaat löytävät meidän sivuilta tietoa itsepalvelun kautta. Pystymme myös datan kautta seuraamaan sitä, mitä asiakkaat etsivät, löytävätkö he tarvitsemansa tiedon, ottavatko he meihin yhteyttä vai saavatko he asiat ratkaistua itse.

Sara Taavitsainen

Customer Succes Process Manager, Smartum

Share This