Ostosignaalit verkossa – Ymmärrä ja palvele kävijää 

Ostosignaali_blogin_kansi

Etusivu » Blogi » Ostosignaalit verkossa – Ymmärrä ja palvele kävijää 

Kärsivällisyys, maltti, oikeat välineet ja toimenpiteet sekä täydellinen ajoitus. Nämä kaikki seikat on hyvä ottaa huomioon silloin, kun on lähdössä kalaan. Toki, sopivathan nämä seikat myös ostosignaaliin ja sen hyödyntämiseen.

Palatakseni kuitenkin vielä kalastukseen. On onkimista, perhokalastusta, uistelua, sekä monia muita kalastuksen muotoja. Kuitenkin, kaikki nämä kalastusmuodot pohjautuvat ainoastaan hyvään tuuriin, jollei kalastaja omaa yhtä, saaliin kannalta tärkeintä välinettä, kaikua. Kaiun avulla kalastaja pystyy näkemään, missä kohdassa kalat ovat, ja jopa näkemään mikä kalalaji on kyseessä. Tällöin kalastaja osaa kalastaa juuri oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja vieläpä oikeanlaisella syötillä. Tämän johdosta kalaillallinen on mitä suuremmalla todennäköisyydellä katettu.

Miksi ostosignaaleja kannattaa hyödyntää 

ostosignaalien_pohdinta

Mitkä ihmeen ostosignaalit?

 

Tätä voidaankin siis peilata ostosignaaliin ja sen hyödyntämiseen. Ilman ostosignaalien määrittämistä, myyjän toiminta pohjautuu täysin tuuriin. Myynnin ja hyvän asiakaskokemuksen kannalta on siis äärimmäisen tärkeää määrittää ostosignaalit sekä seurata niitä jatkuvasti.

Eri ostosignaaleista voi saada selville asiakkaan mieltymyksiä, tarpeita, ongelmia sekä valmiutta ostamaan. Kävijän lähettämien signaalien avulla myyjä pystyy miettimään mikä on hänen seuraava askeleensa sekä milloin on oikea ajankohta myyjälle iskeä. Näin saadaan kävijä suunnattua kohti haluttua toimenpidettä.

Mistä niitä ostosignaaleja sitten tulee?

Kävijän tullessa vierailemaan verkkosivuille, hän lähettää miltei jokaisella toiminnallaan myyjälle signaaleja tarpeestaan ja mahdollisesti ostohalustaan. Ensimmäisenä voidaan tarkkailla sitä onko kävijä täysin ensimmäistä kertaa vierailemassa sivuillamme vai voidaanko hänet tunnistaa aikaisempien vierailujen perusteella. Myös kävijän käyttämä aika verkkosivuilla ja se, mitä hän käy sivuilla lukemassa antaa signaaleja siitä, onko hän vasta tutustumassa tuotteeseen, vai katseleeko hän kenties kolmatta kertaa tänä päivänä hinnastoa, joka viestii ajatuksesta ostaa tuote. Kävijä saattaa mahdollisuuksien mukaan ladata verkkosivuilta sinne laitettuja tiedostoja. Nämä lataukset ovat myös vahva signaali siitä, että kävijä on vähintäänkin kiinnostunut tuotteesta. 

Chatbot on myös yksi tärkeä keino, jonka avulla kävijä lähettää ostosignaaleja. Chatbotin avulla kävijä pystyy itse kertomaan meille, miksi hän on vierailemassa sivuilla ja näin saamme selkeitä signaaleja asiakkaan tarpeesta.  

Kaikkien näiden ostosignaalien perusteella täytyy tehdä erinäisiä toimenpiteitä jotka johdattelevat kävijää haluttuun suuntaan. Toimenpiteillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin hyödyntämistä, kuten sähköpostin lähettämistä, yhteystietojen pyytämistä chatbotissa tai mahdollisesti yhteydenottoa. Chatbot toimiikin tässä tilanteessa äärimmäisen hyvin, sillä silloin kun kävijä lähettää toiminnallaan ostosignaaleja, voi botti tarjota kävijälle vaikkapa lisätietoa tuotteesta, sen hinnoittelusta tai vaihtoehtoisesti suoraa keskusteluyhteyttä myyjän kanssa. Chatbot on kävijän mukana heti kun hän itse sitä tarvitsee tai kun se on havaittu hänelle hyödyksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti niin kävijän kokemukseen kuin myös myyjän toimintaan.  

Chatbotin avulla kävijä pystyy itse kertomaan meille, miksi hän on vierailemassa sivuilla ja näin saamme selkeitä signaaleja asiakkaan tarpeesta.  

Signaalit voivat viestiä muustakin

Kävijä voi ostosignaalien sijaan viestiä myyjälle myös signaaleja siitä, ettei hän ole ollenkaan potentiaalinen asiakas yritykselle. Myös tämä on tärkeää määrittää, sillä silloin myyjä tietää, ettei tähän kävijään kannata kuluttaa suurta määrää aikaa ja vaivaa. On erittäin vaikeaa lähteä myymään tuotetta asiakkaalle, jolla ei ole minkäänlaisia intressejä ostaa sitä. Ei siis ole järkevää lähteä kalaan isoimpien vieheiden kanssa, jos tavoitteena on saada saaliiksi muikkuja.

Kun myyjä havaitsee signaalien perusteella potentiaalisen asiakkaan sekä vastaa asiakkaan antamaan ostosignaaliin oikein oikealla hetkellä, mahdollisuus kauppojen syntymiseen on hyvä. Siiman kiristyessä tietää, että nyt täytyy kelata saalis veneeseen.

 

 

Artikkeli julkaistu 16.8.2019 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: chatbot | markkinointi | myynti | ostosignaali

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This