Tekoäly vuonna 2019

Etusivu » Blogi » Tekoäly vuonna 2019

Keskustelu tekoälystä on lähtenyt kiihtymään hurjalla temmolla viimeisten vuosien aikana. Tekoälystä ei keskustella enää vain oppineiden IT-ammattilaisten keskuudessa, ja tämä verrattain mystinen entiteetti on saavuttanut jalansijaa myös arkisissa kahvipöytäkeskusteluissa. Tekoälystä on tullut myös arkinen avustaja, ja alustauskollisuudesta riippuen sitä kutsutaan esimerkiksi Siriksi.

“Koneen kyky imitoida ihmisen älyllistä käyttäytymistä” – Merriam-Webster

Vuodesta 2019 povataan tekoälylle todella hunajaista aikakautta. Markkinoinnin ja myynnin kentällä tekoälyn merkitys on nostettu paalupaikalle jo aikaisessa vaiheessa kuluvaa vuotta, ja luotto sen mahdollistamiin kehitystoimenpiteisiin on huomattava. Seuraavaksi käyn läpi markkinoinnin ammattilaisten valistuneita ennustuksia tekoälyn vuodesta 2019. 

Smart Insightsin teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin vuoden 2019 kaupallisesti merkittävintä markkinointitoimenpidettä. 965 vastaukseen pohjautuva tutkimus nosti tekoälyn sekä koneoppimisen markkinoinnin ammattilaisten keskuudessa toiselle sijalle, ja samalla tekoäly nousi ensimmäistä kertaa jokavuotisen tutkimuksen top 5 joukkoon.

Tekoälyn ja koneoppimisen saralla kantavaksi teemaksi voidaan havaita nimenomaisesti kohdeyleisöjen sekä asiakasryhmien ymmärryksen syventäminen. IBM 2019 Marketing Trends raportissa tekoäly listattiin markkinoinnin kolmanneksi nousevaksi trendiksi. IBM:n artikkelissa nostettiin esiin tekoälyn tuomia mahdollisuuksia ja resursseja kehittää aidosti personoitua viestintää kuluttajille. Siinä missä markkinoinnin ammattilaiset ovat pitkään ymmärtäneet personoinnin merkityksen, on kaikille kohderyhmille muokattujen sisältöjen tuottaminen sekä levitys osoittautunut mammuttimaisen suureksi työmaaksi. Siinä missä tämän prosessin pyörittäminen vaatisi ihmiseltä todella huomattavia ponnistuksia, tekoälylle kyseisten toimenpiteiden suorittaminen vastaa vaikeudeltaan silmänräpäytystä. Tekoälyn rooli tässä näytelmässä on siis merkkittävä, ja sen avulla markkinoijat kykenevät viemään personoinnin vielä sen verran pidemmälle että sille napsahtaa jo lisänimike “hyper-personointi”. Tekoäly ei kuitenkaan nouse vielä pääesiintyjän, eli ihmisen, ohi. IBM raportissa ilmaistaankin pelipaikat hyvin:

“While humans still are in the driver’s seat with respect to strategy and creative, machines can analyze, process and deliver personalized content at a massive scale.”

Lähde: IBM 2019 Marketing Trends

Myös Forbes jatkaa artikkelissaan aiemmin viitoitetulla tiellä, ja tekoälyn merkittäväksi eduksi mainitaan juuri viestinnän personointi, sekä niin digitaalisen kuin myös perinteisen markkinointiviestinnän kehittyneempi automatisointi.

Marketing Insider Group käsittelee kirjoituksessaan tekoälyn vaikutusta kohderyhmien ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen. Artikkelissa nostetaan esiin myös Chatbottien yleistyminen asiakaspalvelutehtävissä sekä myynnin tehokkaana apukätenä. Michael Brenner toteaakin että 2019 on vuosi jolloin chatbotit ottavat viimein harppauksen nykyisestä asemastaan kohti verkkosivujen standardia.

Tekoälystä ja sen noususta kohti yritysten työkalupakin ykköspaikkaa puhuessa yksi merkittävä aspekti joka nostetaan usein esiin on tekoälyn vaikutus työpaikkoihin. Tämän teeman ympärillä pyöritään myös Forbesin kirjoituspöydällä. Artikkelissa nostetaan esiin Gartnerin ennustus tekoälyn ja automaation vaikutuksista työvoimaan, ja lopputulemana ennuste povaa tekoälyn ja automaation luovan enemmän työpaikkoja kun vievän niitä. Ennusteessa huomautetaan myös että useat työt eivät suinkaan häviä, vaan muovautuvat tekoälyn ja automaation integraation myötä.

Sikäli siis ammattilaisten ennusteet pitävät kutinsa, on kuluvasta vuodesta muodostumassa äärimmäisen mielenkiintoinen. Tekoälyn hivuttautuessa lähemmäksi, voi monelle markkinoinnin ammattilaiselle tulla ajankohtaiseksi kasvattaa osaamistaan myös tällä kentällä. Jos tekoäly on siis vielä verrattain uusi tuttavuus, suosittelen todella vahvasti tutustumaan Reaktorin ja Helsingin Yliopiston kehittämään The Elements of AI verkkokurssiin!

Artikkeli julkaistu 13.2.2019 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: teknologia | tekoäly

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This