Töiden ja opintojen yhdistäminen

Töiden ja opintojen yhdistäminen

Etusivu » Blogi » Töiden ja opintojen yhdistäminen

Finnchatilla työskentelee koko ajan useita osa-aikaisia työntekijöitä, jotka opiskelevat töiden ohessa. Tällä hetkellä haemme jälleen joukkoomme uusia positiivisia ja asiakaspalvelutaitoisia henkilöitä. Avoinna oleva tarvittaessa kutsuttavan palveluneuvojan paikka sopii erinomaisesti esimerkiksi opiskelijalle, jolla ei ole mahdollisuutta työskennellä kokoaikaisesti.

Opintojen ja töiden yhdistäminen voi vaatia totuttelua ja muutoksia arkeen, mutta Finnchatilla on panostettu siihen, että opintojen ja töiden yhdistäminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti. Esimerkiksi työaikoihin on mahdollista vaikuttaa etukäteen, mikä tuo joustavuutta arkeen. 

Töiden ja opintojen yhdistäminen varmasti rutinoituu myös ajan kanssa, kun arjen palaset löytävät pikkuhiljaa paikalleen. Joillakin vastaan voi tulla kuitenkin myös kompastuskiviä ja uuden elämänvaiheen aloittaminen voi tuntua jopa stressaavalta. Sen takia alle on koottu muutamia vinkkejä, joilla töiden ja opintojen yhdistämistä arjessa voi helpottaa alusta saakka. Vinkit on koottu palveluneuvojan ja viestinnän opiskelijan Sara Kovalaisen näkökulmasta, mutta periaatteessa niitä voi hyödyntää kuka tahansa kiireisen arjen keskellä elävä.

Muista kuka kävelee ovista sisään 

Ensimmäisen vinkin, jolla olen helpottanut opintojen ja töiden yhdistämistä sain HR-koordinaattori Tytti Jalasaholta ensimmäisten koulutuspäivien aikana, kun olin juuri aloittanut Finnchatilla. Jalasaho pyysi miettimään, kuka astuu sisään ja mitä tämä henkilö tuo yritykseen, kun saavun työvuoroon Finnchatilla. Nykyisin saatan kipittää iltavuoroon suoraan luennolta tien toiselta puolen opiskelijalounas kainalossa, mutta kun Seminaarikadun numeron 32 puuovet sulkeutuvat, keskityn ennen kaikkea siihen, että olen palveluneuvoja. Tietoinen valinta olla ajattelematta opintoja tai muita töiden ulkopuolisia asioita helpottaa töihin keskittymistä. On asiakkaiden edun mukaista, että palvelun keskittyminen on täysin asiakaspalveluhetkessä ja on hyvä miettiä, mitä kaikkea voi asiakkaan päivään tarjota omalla palvelullaan. 
työ

Suunnittele oma ajankäyttösi 

Yksinkertainen neuvo, mutta välillä vaikea toteuttaa. Oman ajankäytön suunnittelu kuitenkin helpottaa stressin hallintaa. Kun arjen palaset on asetettu kalenterissa paikalleen, on helpompi hahmottaa, kuinka paljon aikaa vapaa-ajalle jää. Ajankäytön suunnittelu helpottaa myös ensimmäisen neuvon noudattamista. Kun on etukäteen suunnitellut, milloin mitäkin asioita tekee, on helpompaa keskittyä oleellisiin asioihin, eivätkä muut asiat pyöri mielessä, koska tietää, että niiden hoitamiseen on varmasti varattu aikaa. Oman ajankäytön suunnittelemisella varmistaa, että kaikki tarvittavat asiat tulevat tehdyksi. 
opinnot

Vedä omat rajasi 

Jokaisella ihmisellä on erilainen kantokyky ja toisen vesikuppi saattaa läikkyä yli helpommin kuin toisen. Sen takia on tärkeää miettiä, minkä verran itse pystyy asioita tekemään. Parasta on, kun omaa jaksamiskykyä pohtii jo etukäteen, eikä siinä vaiheessa, kun arki tuntuu siltä, että joka päivä joutuu juoksemaan tiiliseinän läpi. Kukaan muu ei voi tietää toisen rajoja tai kantokykyä, joten asioista on tärkeää keskustella avoimesti. On kaikkien etu, että työntekijä on jaksavainen ja energinen, joten rajojen vetämistä tai omasta jaksamisesta huolehtimisesta ei tarvitse kokea syyllisyyttä. 

Priorisoi asiat oikein  

Olen itse todennut, että mitä täydempää arki on, sitä enemmän vapaa-aikaa tarvitaan. Mitä pidempiä ja täydempiä ovat opiskelu- ja työpäivät, sitä enemmän myös palautumisaikaa tarvitsen. On toki yksilöllistä, kuinka paljon jokainen tarvitsee vapaa-aikaa, mutta on hyvä huomioida, että mikäli arkeen tulee uusia asioita, ne eivät voi kuitenkaan vielä kaikkea aikaa vapaa-ajalta ja levolta. Myös positiivinen stressi väsyttää kehoa, joten on tärkeää huomioida, että vaikka tarjolla olisi mukavien asioiden tekemistä, täytyy myös palautumiselle ja puhtaalle levolle jättää aikaa. Tämä on tarkoittanut sitä, että välillä joillekin hauskoillekin asioille on täytynyt sanoa ei. Toisaalta priorisointi on mahdollistanut sen, että nimenomaan niille kaikista tärkeimmille asioille on kyllä jäänyt aikaa, kun kalenteri ei ole vahingossa täyttynyt epäolennaisista asioista.
työ ja opinnot 

Puhu asioista 

Käsittele työhön ja opintoihin liittyviä paineita puhumalla. On paljon helpompaa pärjätä arjen haasteiden kanssa, kun muistaa, ettei ole ongelmiensa kanssa yksin. Kun ongelmista puhuu ääneen, pääsee niitä yleensä myös ratkomaan jonkun kanssa. Joskus ratkaisut voivat löytyä yllättävääkin reittiä. Välillä sen kummempia ratkaisuja ei edes tarvita, mutta on hyvä päästä höyryämään mieltä askarruttavista asioista. 

Vaikka töiden ja opintojen yhdistämiseen liittyykin useampia liikkuvia palasia, on se kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuus ja kaiken vaivan arvoista. Töiden tekeminen opintojen aikana tarjoaa hyvää työkokemusta myös opintojen jälkeistä elämää varten. Työelämätaidot karttuvat aivan huomaamatta jo opintojen aikana ja samaan aikaan verkostot kasvavat. Työt tuovat myös vaihtelua opintoihin ja parantavat opiskelijan rahallista tilannetta.   

Artikkeli julkaistu 30.11.2021 • Kirjoittanut Sara Kovalainen

Kirjoituksen avainsanat: opiskelu | osa-aikatyö

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This