Ulkoistetun asiakaspalvelun plussat ja miinukset

ulkoistaminen

Etusivu » Blogi » Ulkoistetun asiakaspalvelun plussat ja miinukset

Yritys voi ulkoistaa osan toiminnastaan ulkopuoliselle yritykselle, esimerkiksi asiakaspalvelun. Ulkoistamisella on monia hyötyjä ja se onkin ollut kasvava trendi jo hetken aikaa. Ulkoistamista suunnittelevan yrityksen on hyvä pohtia potentiaalisia hyötyjä ja haittoja sekä vaikuttaako se esimerkiksi yrityskulttuuriin. Minkälaisia hyötyjä ulkoistamisella sitten on ja mitä asioita kannattaa katsoa kriittisellä silmällä ulkoistamista miettiessä yritykselle?

 

Ulkoistamisen hyödyt

Ulkoistamisen hyötyjen tiedostaminen on tärkeää pohdittaessa sitä, toimisiko jonkin tietyn osa-alueen ulkoistaminen juuri sinun yrityksessäsi.

 

  1. Yrityksen ei tarvitse palkata lisää työntekijöitä

Ulkoistamalla säästyt uuden työntekijän palkkaamiselta ja maksat vain alihankkijalle. Tämä säästää aikaa ja rahaa, sillä yrityksen ei itse tarvitse huolehtia koulutuksesta tai etujen maksamisesta sekä järjestämisestä.

  2. Laajempi valikoima ammattilaisia

valikoimaUlkoistamisella on paljon suuremmat mahdollisuudet verrattuna täysipäiväisen työntekijän palkkaamiseen.Täysipäiväiset työntekijät ovat usein rajoittuneet fyysisesti lähelle itse yritystä, eli vaihtoehtoja on vähemmän. Ulkoistamalla on mahdollista saada ammattitaitoa ympäri Suomen ja maailman. Varsinkin tarvitessa erityistä taitoa tai suurta määrää tekijöitä on ulkoistaminen paljon helpompi ratkaisu juuri sen kansainvälisyyden ja laajuuden johdosta.

Täysipäiväiset työntekijät ovat usein rajoittuneet fyysisesti lähelle

  3. Alhaisemmat työvoimakustannukset

Koska ulkoistamalla valinnanvaraa on enemmän, yrityksen on helpompi löytää sopiva alihankkija. Kilpailuttamalla yritys saa itselleen sopivan hinta-laatusuhteen ja laajan tarjonnan.

 

Asioita, joita kannattaa pohtia ennen ulkoistamista

 

  1. Hallinnan väheneminen

Vaikka ulkoistamalla pystyt antamaan suorat tiedot siihen, mitä alihankkijalta vaaditaan, antaa yritys silti vähän valtaa pois. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että yritys palkkaa juuri alihankkijan eikä työntekijää. Alihankkija työskentelee usein muualla, eikä suoraan silmiesi alla.

Alihankkija työskentelee usein muualla, eikä suoraan silmiesi alla

  2. Kommunikaatio-ongelmat

Onnistunut kommunikaatio on bisneksen onnistumisen keskipisteessä.
Vaikka kommunikaatio ei välttämättä ole ongelma, kannattaa silti pohtia muutamaa asiaa:

 • Millä aikavyöhykkeellä alihankkija toimii ja miten alihankkijan työtunnit täsmäävät yrityksen omien työtuntien kanssa.
 • Mikä on ensisijainen viestintätapa: puhelin, sähköposti vai jokin muu.
 • Toimiiko alihankkija luotettavassa verkossa.

  3. Laatuongelmat

Yrityksellä on selvä kuva työnjäljestä, mitä alihankkijalta oletetaan. Toivotusta työnjäljestä on syytä keskustella tarkkaan alihankkijan kanssa jo etukäteen – mitä alihankkijalta oletetaan ja missä aikataulussa.

Toivotusta työnjäljestä on syytä keskustella tarkkaan

 

Mahdolliset vaikutukset yrityskulttuuriin

positiivinenUlkoistamista miettiessä on helppo keskittyä vain sen tuomaan hyötyyn yritykselle. Kannattaa kuitenkin pohtia etukäteen mahdollisia vaikutuksia oman yrityksen yrityskulttuuriin ja varmistaa, etteivät vaikutukset ole negatiivisia.

Positiivinen yrityskulttuuri pitää yllä muun muassa parempaa tuottavuutta ja tyytyväisempiä työntekijöitä. Tätä ei siis kannata terrorisoida, vaan miettiä muutamaa kohtaa ennen ulkoistamispäätöstä:

Onko mahdollista, että omat työntekijät pettyvät ulkoistamiseen – tuntevatko he, että heidät syrjäytetään.

Työntekijöille täytyy tehdä selväksi, minkä takia ulkoistetaan ja mitä sillä haetaan.
Lisääkö ulkoistaminen haasteita omille työntekijöille esimerkiksi kommunikaation tai työtaakan kanssa.

Lähde

The Pros And Cons Of Outsourcing

Artikkeli julkaistu 14.3.2018 • Kirjoittanut Finnchat

Kirjoituksen avainsanat: asiakaspalvelu | ulkoistaminen

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This