Verkkomarkkinointi tehokkaaksi Chatin avulla - Finnchat

Chat tehostaa verkkomarkkinointia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Verkkomarkkinoinnissa ei riitä, että saa asiakkaita houkuteltua omaan verkkokauppaan. Sen jälkeenkin pitää tapahtua jotain. Kannattaa siis huolehtia, että myyntiputki on kunnossa.

Oletetaan, että asiakas on saatu houkuteltua tietylle ländärille (landing page) tai tuotekortille. Tässä vaiheessa chat astuu mukaan kuvioon. Chattiin voidaan luoda automatisoituja keskustelunavauksia, joiden avulla markkinointia voidaan entisestään tehostaa. Kun chat-myyjä tietää, minkä hakusanan tai linkin kautta asiakas on verkkokauppaan tullut, palveleminen on helppoa.

Näin voidaan ensinnäkin selvittää, minkälainen on chatin vaikutus konversioon mutta pystytään myös hahmottamaan chat-keskustelun kontekstin kautta, millaisia kävijöitä hakukonemarkkinointi kauppaan on houkutellut. Heiltä saatavan palautteen avulla on mahdollista esimerkiksi kehittää tuotekortteja tai löytää jokin uusi asiakkuustrendi.

Chatilla voi optimoida uutiskirjeen

Uutiskirje on monelle verkkokaupalle erinomainen myynnin ja konversion lähde. Myös uutiskirjeessä olevat linkit pystytään yksilöimään niin, että niiden kautta tulevat asiakkaat saadaan tavoitettua chatilla.

Esimerkiksi kun rautakauppa mainostaa uutiskirjeessään keittiöitä, pystytään linkin kautta sivuille tulevia asiakkaita palvelemaan heti oikealla kulmalla chatissa. Chat-myyjä tietää, mistä asiakas on kiinnostunut.

Chattia voi hyödyntää myös verkkomarkkinoinnin testauksessa. Ennen varsinaista kampanjaa kauppa voi lähettää pienen määrän sähköposteja valituille asiakkaille ja kerätä palautetta markkinoinnin sisällöstä chatin avulla. Ja lähettää vasta sen jälkeen uutiskirjeen isolle massalle.

Varsinkin ison volyymin verkkokaupoissa voi olla järkevää tehdä tällaista testausta ennen varsinaista markkinointikampanjaa.

Pienemmässä verkkokaupassa taas chatin avulla voi tehdä A/B-testausta. Puolelle uutiskirjeen linkin kautta tulleista asiakkaista voidaan lähettää yksilöity chat-viesti ja toiselle puolelle ei. Näin pystytään havainnoimaan, paljonko henkilökohtainen keskustelu lisää konversiota.

Tiivistettynä chat antaa mahdollisuuden ottaa verkkomarkkinoinnilla sivuille houkutellut asiakkaat yksilöllisesti vastaan. Se paitsi parantaa myynnin konversiota myös mahdollistaa markkinoinnin hienosäädön sitä mukaa, kun asiakkailta tulee rakentavaa palautetta.

/ / /

Lisää aiheesta: