Markkinoinnin evoluutio - lyhyesti - Finnchat

Markkinoinnin evoluutio – lyhyesti

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miten markkinointi on kehittynyt – oikeastaan ei mistään – yhdeksi suurimmista liiketoiminnan alueista maailmassa? Kirjoituksen lopusta löydät infograafin, joka kertoo siitä kaiken tarpeellisen yhdellä silmäyksellä!

Simple Trade Era (-1800-luvulle)

Ensimmäinen markkinoinnin aikakausi on sijoitettu noin 1800-luvun puoliväliin. Kaikki mitä tuotettiin tai kerättiin meni käytännössä kulutukseen. Silti on esimerkkejä erittäin aikaisista markkinoinnillisesta toimenpiteistä. Esimerkiksi noin 2 700 vuotta ennen ajanlaskun alkua egyptiläiset polttomerkitsivät karjansa ehkäistääkseen varkauksia. Yleisesti elettiin kuitenkin “niukkuuden” aikaa.

Production Era (1860–1920)

Teollinen vallankumous ja massatuotannon aikakausi aloittivat markkinoinnin nopean muutoksen. Tämän aikakauden johtava ajatus oli “if you build it they will come”, eli vapaasti suomennettuna: “jos valmistat, se myös ostetaan”. Tarjolla oli tuotteita, mutta valinnanvaraa ei ollut. Ensimmäinen suoratilauskatalogi julkaistiin.

Sales Era (1920–1940)

Myynnin aikakaudella alettiin ymmärtää tarvetta suostutella asiakkaita ostamaan enemmän ja useammin. Mainokset alkoivat kehittyä ja näkyä katukuvassa. Ensimmäinen radiomainos ilmestyi.

Marketing Department Era (1940–1960)

Yritykset alkoivat ottaa asiakkaan keskiöön, ja ensimmäiset todelliset markkinointiosastot perustettiin. Myynti ei enää ajanut markkinointia, vaan se nähtiin omana – tärkeänä – toimintonaan. Alettiin keskittyä asiakkaiden tarpeisiin. Ensimmäinen televisiomainos ilmestyi.

Marketing Company Era (1960–1990)

Markkinointi ei enää ollut ainoastaan markkinointiosaston asia, vaan asiakas alettiin ymmärtää koko yrityksen tärkeimmäksi voimavaraksi. Jokainen yrityksen toiminto alettiin nähdä asiakaskokemuksen kautta. “Asiakas on aina oikeassa” -ajattelu alkoi iskostua. Internet “keksittiin”, ja pian se tulisi muuttamaan maailmaa.

Relationship Marketing Era (1990–2010)

Suhdemarkkinointi (relationship marketing) on prosessi, jossa yritys rakentaa pitkäkestoisen, asiakkaiden tarpeita vastaavan suhteen ja tähtää asiakkaan lojaaliuden rakentamiseen (Philip Kotler, 1997). Kantava ajatus suhdemarkkinoinnille oli, kuinka kallista uusasiakashankinta on verrattuna jo syntyneen asiakkuuden uudelleenoston tukemiseen. Google alkoi tarjota AdWords-mainontaa ja Facebookista tuli nopeasti johtava sosiaalinen media.

Social/Mobile Marketing Era (2010)

Sosiaalinen media alkaa olla jokaisen yrityksen markkinointivalikoimassa. Reaaliaikaisuus ja kuluttajien vapaaehtoinen osallistuminen brändien markkinointiin ovat kasvussa. Yritysten oletetaan olevan asiakasta varten paikalla 24/7. Samalla asiakaskokemuksesta on muodostunut yhä tärkeämpi valttikortti. Huonosti pelattu asiakaskokemus leviää nyt nopeammin kuin koskaan ennen. Yrityksiltä vaaditaan rohkeutta uudistua ja palvella.

Lopuksi…

Vielä 1990-luvulle saakka markkinointi seurasi melko tiiviisti opetettua. Koulussa opetettu ohjasi käytäntöä tarkkaan. 2000-luvulla ollaan kuitenkin päästy siihen pisteeseen, etteivät markkinointia aiemmin ohjailleet koulut kykene enää vastaamaan alati muuttuvaan ympäristöön. Yritykset eivät enää voi seurata markkinoinnin teorioita. Käytäntö ja toimeenpano ovat avainasemassa. Huomenna voi olla liian myöhäistä, ja asiat kannattaa panna rullaamaan nyt.


Lähteitä:
http://www.encyclopedia.com/
http://www.dstevenwhite.com/2010/06/18/the-evolution-of-marketing/

Evolution of Marketing (3)

/ /

Lisää aiheesta: