Osa 2 : Kuinka raportoimme chatin tuloksista? - Finnchat blogi

Osa 2: Kuinka raportoimme chatin tuloksista?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Edellisessä tekstissä kävimme läpi viikkoraportin sisältöä, osa 2 siirtyy eteenpäin raportoinnin toiseen osa-alueeseen eli kuukausiraporttiin:

Osa 2: Kuukausiraportti

Kuinka chat-palvelulle ennalta määriteltyihin tavoitteisiin on kuukauden aikana päästy

Kuukausiraportti sitoo yhteen viikkoraporttien informaation ja keskittyy antamaan laajemman kuvan chat-palvelun toiminnasta ja kehityksestä menneen kuukauden ajalta. Viikkoraporttien tunnuslukujen esittelyn lisäksi raportista löytyy asiakaskohtaisesti olennaisia kirjallisia arviointeja palvelun kehityksestä:

Screen Shot 2017-02-09 at 09.25.09
Arviointien tarkoituksena on antaa asiakkaalle selkeä käsitys siitä, kuinka chat-palvelulle ennalta määriteltyihin tavoitteisiin on kuukauden aikana päästy.

Lisäksi raportissa esitetään menneen kuukauden aikana tapahtunut kehitys eri osa-alueisiin pilkottuna koko asiakkuuden kestäneeseen ajanjaksoon verrattuna. Asiakaskohtaisesti merkityksellisistä palvelun kehitystä kuvaavista tunnusluvuista on tätä varten muodostettu selkeitä diagrammeja:

B2B_kuukausiraportti_keskustelumaaran_kehitys
Esimerkki keskustelumäärän kehityksestä B2B-palvelun kuukausiraportissa.

B2B_kuukausirapotti_konversion_kehitys
Keskustelujakauman kehitys (kpl) B2B-kuukausiraportissa.

Kirjallisten arvioiden ja kehitystä kuvaavien diagrammien lisäksi raporttiin on tarvittaessa kerätty menneen kuukauden ajalta muita palvelun toimintaan olennaisesti liittyviä huomioita.

b2b kuukausiraportti
Keskustelujen jakautuminen eri kategorioihin B2B-raportissa.

Yllä olevat kuvaajat ovat ainoastaan esimerkkitapauksia muutamista kehitystä tarkastelevista tunnusluvuista. Raportointimme määräytyy aina asiakaskohtaisesti, sillä palvelulle asetetut tavoitteet ovat harvoin yhdenmukaisia eri asiakkuuksien välillä.

Finnchat Optimize – reaaliaikainen raportointi

Asiakkaidemme käytössä on lisäksi palvelun kehittämiseen ja reaaliaikaiseen toiminnan seuraamiseen tarkoitettu Finnchat Optimize. Finnchat Optimize mahdollistaa chat-palvelun tulosten seuraamisen, meneillään olevien trendien havainnoimisen ja palvelun kehittämisen yhdessä chat-tiimin kanssa.

Kuinka-raportoimme-chatin-tuloksista-Optimize

Miten te seuraatte chat-palvelunne kehittymistä ja tuloksia?

/ /

Lisää aiheesta: