Rekry - Finnchat

Avoimet työtehtävät

Finnchat on iloinen, aikaansaava – ja tosi jees!

Aikaansaava työkulttuurimme muodostuu iloisista ja ammattitaitoisista, briljanttia palvelua vaalivista henkilöistä. Uskomme erinomaiseen toteutukseen ja sen puoleensavetävyyteen. Pyrimme olemaan yrityksenä aina askeleen edellä, vaikka näemme, että perusasioiden huolellinen toteuttaminen houkuttelee meille parhaat asiakkaat, kuin myös oikeat henkilöt tiimiimme.

Työssäni autan asiakkaita löytämään heidän tarpeisiinsa parhaat ja kokonaisvaltaiset ratkaisut ja tuotteet, sekä vastaan heitä askarruttaviin kysymyksiin. Jokapäiväisen positiivisen palautteen ja kiitosten saaminen asiakkailta, oman työn tulosten näkeminen, sekä mahtavat työkaverit ovat parasta työssäni.

finnchat-rekryhenkilokuvaSanna L
Sales Specialist

Team leaderin työssä pääsen mahdollistamaan tiimini onnistumisen tarjoamalla apuni juoksevien asioiden hoidossa ja asiakaskohtaamisten toteuttamisessa. Tiimini on tuotannon koneisto. Siksi on mahtavaa päästä vaikuttamaan yhdessä tuloksiin. Hienointa on se, että jengi puhaltaa yhteen hiileen ja ilmapiiri on loistava!

finnchat-rekryhenkilokuvaEmma H
Team Leader

Työni on ihmisten auttamista verkossa. Kuten tiedät, aina välillä tuolla netissä seikkaillessa voi herätä erilaisia kysymyksiä. Siksi on tärkeää että apu on lähellä. Eniten tykkään tästä mahtavasta jengistä, jonka kanssa saan työskennellä päivittäin.

finnchat-rekryhenkilokuvaLauri H
Team Leader

Markkinoinnin kautta enemmän myyntiä. Ennen kaikkea fokuksessani on toimittaa myynnillemme uusia hohtavia liidejä! Tämän tontin hoidettuani, välitän tottakai myös suurelle yleisölle tietoa (ja iloa!) erilaisten medioiden kautta.

finnchat-rekryhenkilokuvaMarko T
Markkinointi

Millaista on työskennellä Finnchatillä?

Tekeminen

Service Specialistina toimiminen on luonteeltaan mukavaa ja mukaansatempaavaa toimistotyötä.

Jokainen päivä on täysin ainutlaatuinen johtuen vaihtelevista keskustelumääristä ja tilanteista, joita asiakkaiden kysymykset ja pyynnöt luovat. Usein asiakkaiden kanssa käytävät keskustelut kestävät vain hetken, mutta välillä samaa asiakasta saatetaan palvella jopa tunnin ajan. Oman osansa työajasta vie luonnollisesti myös asiakkaiden viestien, pyyntöjen ja ongelmien välittäminen eteenpäin sellaisissa tilanteissa, joissa esimerkiksi asiakasyrityksen kanssa sovittu toimintamalli tätä edellyttää. Tämä tekee työskentelystä mielenkiintoista ja haastavaakin.

Koulutus

Työn haastavuutta lisää se tietämyksen määrä, joka Service Specialistilta tulee löytyä, jotta palveleminen vaihtelevissa ympäristöissä erityyppisten asioiden parissa on mahdollista. Tämä seikka luonnollisesti korostuu niin sanotun jaetun asiantuntijan tehtävässä, jossa informaation omaksuminen eri aloilta ja osa-alueilta on välttämätöntä.

Onneksi tarkka uusiin asioihin perehdyttäminen, jatkuvat koulutus- ja kehityskeskustelut sekä Service Specialistin käyttöön luodut työkalut toimivat oivallisena apuna tässä haasteessa. Myös asiantuntijatyön tekeminen itsessään on todella kehittävää. Onkin mukavaa huomata, kuinka tekemisen taso rutinoituu ja tietämyksen määrä karttuu jo pelkästään aiemmin käytyjen chat-keskusteluiden pohjalta.

Osaaminen

Hyvät tietotekniikkataidot, sanavalmius, paineensietokyky ja palvelualttius ovat esimerkkiominaisuuksia, jotka korostuvat Service Specialistin työssä. On tärkeää, että Service Specialist kykenee käyttämään olemassa olevia työkaluja sulavasti hallitakseen keskusteluja usein jopa rinnakkain.

Turhan kauan aikaa ei voi myöskään miettiä kirjoittamisiaan – muuten palvelun reaaliaikainen ja nopea luonne kärsii liikaa. Nopeasti ja välillä yhtäaikaisesti eteen tulevat tehtävät vaativat tietynlaista paineensieto- ja keskittymiskykyä, jotta asiakaspalvelun tason kykenee säilyttämään loistavana. Myös sosiaaliset taidot ja palvelualttius ovat erittäin tärkeässä osassa, vaikkakin chatin kautta keskusteltaessa hieman eri asiat korostuvat, kun toimintaa verrataan perinteiseen kasvotusten tapahtuvaan myyntiin tai asiakaspalveluun.

Palaute

Positiivisen palautteen saaminen asiakkailta koskien omaa asiakaspalvelutyötä ja palvelun muotoa yleisellä tasolla on aina kannustavaa. Service Specialistin työtä tehdessä huomaa, että tällaiselle palvelumuodolle todella on tarvetta ja kysyntää.

 

finnchat-rekryhenkilokuvaJani S, Finnchat Oy
Service Specialist

 

 

Finnchat Oy:n arvot

1. Pyri kasvuun ja kehitykseen

Meillä on yhteinen päämäärä, jota kohti firmana kuljemme. Me annamme ja otamme vastaan palautetta, koska palaute on kasvun ja kehityksen kulmakivi. Ymmärrämme, että aina on mahdollisuus oppia ja kehittyä. Keksimme yhdessä keinoja miten voisimme tehdä työmme entistäkin paremmin. Olemme avoimia uudelle.

Ymmärrämme että yksilön omalla asenteella on iso vaikutus. Olemme aina valmiita auttamaan, ja teemme enemmän kuin meiltä odotetaan. Toimimme tarvittaessa oman mukavuusalueemme ulkopuolella parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Seuraamme omaa ja tiimimme kehitystä. Tartumme toimeen heti ja hoidamme asiat loppuun asti.

2. Vaali briljanttia palvelua

Yrityksemme tunnetaan briljantista palvelusta. Uskomme hyvän asiakaspalvelun syntyvän tekijän persoonasta, kuuntelusta ja halusta palvella asiakasta mahdollisimman hyvin. Pyrimme aina ylittämään asiakkaidemme odotukset. Meille jokainen palvelutilanne on tilaisuus löytää ratkaisu asiakkaamme ongelmaan.

Kohtelemme kaikkia asiakkaitamme yhdenvertaisesti ja arvokkaasti. Jotta palvelu on jatkossakin erinomaista, kehitämme omaa toimintaamme käymällä tiimeissä yhdessä läpi niin onnistuneita kuin epäonnistuneita asiakaskohtaamisia. Tiedämme onnistuneemme, kun saamme asiakkailtamme kiitosta.

3. Mahdollista tiimisi onnistuminen joka päivä

Tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Ymmärrämme oman vaikutuksemme tiimiimme sekä yritykseemme ja haluamme ansaita paikkamme joka päivä. Finnchat on parempi, koska sinä olet siinä mukana.

Pidämme yllä kannustavaa työilmapiiriä, arvostamme omaa sekä toistemme työtä ja pyrimme yhdessä kohti tiimimme ja yrityksemme tavoitteita. Olemalla osa tiimimme onnistumista, olemme osa yrityksemme ja asiakkaidemme onnistumista.

4. Kunnioita ja rikastuta kulttuuriamme

Vahvuutemme ovat yrityksemme erilaiset persoonat ja jokainen antaa oman ainutlaatuisen panoksensa kulttuuriimme. Olemme yhdessä enemmän. Pidämme jokainen itsestämme huolta, nautimme elämästä ja haluamme toisillemme hyvää.

Teemme töitä tiiminä, autamme toisia ja pyydämme apua tarvittaessa. Olemme toisillemme läsnä. Keskitymme olennaiseen; meille ihminen ja kohtaaminen on aina kaikista tärkein. Täytämme maailmaa merkityksellisillä kohtaamisilla.