Varför Finnchat - Finnchat

Våra kunder:

sokoshonkongprisma   suomen-tilaajavastuu

7 orsaker till varför företagen väljer vår bemannade chatt-service

1. Vi ökar försäljningen och förbättrar kundupplevelsen

Live chat ökar försäljningen och förbättrar kundupplevelsen. Omsättningen i euro, som genereras av chatt-tjänsten, är mätbar och påvisbar. Detta gör att avkastningen på investeringen är lätt att beräkna. Vanligtvis har, beroende på bransch, våra kunder erhållit en försäljning värd 8€ för varje investerad euro. Mellan 60-80% av chatt-försäljningen skulle inte ha omvandlats till nätinköp utan chatt-service. De som chattar köper, i euro räknat, 35% mera.

Enligt Forrester Research anser 44% av kunderna att live chat-service är en av de viktigaste funktionerna på webbsidorna. Att det finns ett växande behov för kundservice i realtid avspeglas också i det faktum att, i samma studie, meddelade 57% av de som svarat att de skulle annulera sitt nätköp om de inte fick ett snabbt svar på sin frågar. Det har också visat sig, att en köpare som har samtalat är 3 gånger mera benägen att upprepa sitt nätinköp än en köpare som inte har samtalat.

2. Vi är specialiserade på produktion av live chatt-tjänster

Vi fokuserar på våra kärnuppgifter och bara det. Vårt företag styr alla sina resurser mot produktion och utveckling av chatt-service. Vår inlärningskurvan överensstämmer med detta.

Naturligtvis ser vi till att att vår personal passar arbetsprofilen redan vid rekryteringstillfället. Detta avspeglas till exempel i, att var och en av våra medarbetare kan att skriva mer än 250 tecken per minut och kan parallellt hantera tre högkvalitativa samtal. Också lokalerna, utrustningen, mjukvaran etc. är utformade för produktion av chattjänsterna.

3. Vårt team består av proffs som trivs med sitt jobb.

Vid val av rätt servicepartner där det människorna bakom den förvärvade tjänsten som är viktiga. Som live-chatt partner, kommunicerar vi direkt med era kunder och detta ansvar vi bär med stolthet. Vårt team är fantastiskt och är ett nöje att rekommendera.

Vårt team består av entusiastiska försäljnings- och kundservice proffs som trivs med sitt arbete. Vi rekryterar personer, till vilka chat-service arbete är naturligt. För oss är det viktigaste att hitta lagspelare som är engagerade, villiga att lära sig och som kommer att delta i skapandet av vår högkvalitativa service.

4. Vi förbinder oss att leverera försäljnings- och kundservice av hög kvalitet

Vi utbildar vår personal veckovis och förbinder oss att erbjuda kundservice och försäljning av hög kvalitet. Vi analyserar våra samtal för utveckling av försäljningsarbetet och dess resultat.

Vi skickar ut veckorapporter om vår service, som innehåller alla de samtal som hölls under veckan, daglig försäljning och antal samtal. Månatliga rapporter innehåller en mer fördjupad analys av datan.

5. Vi gör saker okomplicerat och effektivt

Vår strategi är att göra grunddragen väl och undivika onödiga störningar runt produktionen av chatt-tjänsterna. Denna strategi tycks fungera, för våra kunder ger oss mycket beröm.

Med rätt inriktning, utvecklas företagsverksamheten balanserat och snabbt. Fokusering på produktion och skapande av tydliga processer är avgörande för vårt arbete. Tydliga, enkla och okomplicerade processer, ger garanti för kvantifiering av verksamheten och möjliggör kontinuerlig kvalitetsutveckling.

6. Inga köer, inga pauser

Vår service har tilldelats tilläckliga personalresurser och resten av vårt team hjälper till under rusningstider. Tillräckliga resurser har även reserverats för förvaltning och utveckling av live chatt-servicen, så att vi kan garantera en utmärkt och ständigt utvecklande service.

Enligt vårt recept måste alla vara nöjda med vår service, för att vi skall göra en vinst. Våra kunder ser ökad försäljning, våra tjänsters slutanvändare får svar på sina frågor och vårt företag blir framgångsrikt. Allt detta börjar med snabb service.

7. Riskfri 3-månaders testperiod

Man behöver inte förbinda sig till samarbete med oss utan att vara medveten om vad detta innebär. Siffrorna för live chatt är något olika för varje webbsida och vi realiserar därför alltid en 3-månaders riskfri testperiod, under vilken servicens effekt på försäljning och annan funktion kan verifieras.

Under testperiodens sista månad, analyseras den data som chatt-servicen genererat och en gemensam genomgång av business case görs. På basen av resultaten ger vi ett anbud om en fortsättning och om ett beslut om samarbete görs, fortsätter chatt-servicen utan avbrott efter testperiodens slut. Testperioden har gjorts så lätt som möjligt för kunden att lansera, dvs. vi gör allt för våra kunder.

Vänligen lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig!

Läs vad nöjda kunder säger om oss

Suomen Tilaajavastuu Ab

“Vi har lyckats skapa ett uppenbart mervärde för våra Tilaajavastuu.fi och Veronumero.fi -tjänsters kunder i och med att de ges omedelbar hjälp med sina frågor via chatt-servicen. Tjänsten har ökat hastigheten med vilken vi betjänar våra kunder. Detta återspeglas i ökad kundnöjdhet och försäljning.

Ur vårt perspektiv är den verkliga grejen här emellertid Finnchat-gängets helt obegripliga förmåga att absorbera kunskap. Inledningsvis var vi oroliga för att vår partner inte skulle klara av jobbet och hur allt skulle gå, men servicen har nog överträffat alla våra förväntningar. Hur är det möjligt, att lagar med anknytning till våra tjänster och komplicerad information antagits så snabbt och, ur vår synvinkel, helt utan svårigheter. Finnchattarna lär sig verklig bra från den feedback de får och utgående från den, utvecklar de ständigt sin service. Verksamheten har varit snabb och verkligen professionell.”

Lars Albäck
Verkställande direktör
Suomen Tilaajavastuu Ab