Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa kuinka Finnchat Oy kerää ja käsittelee verkkosivuiltaan keräämiään tietoja. Rekisterinpitäjänä Finnchat Oy sitoutuu noudattamaan Suomen tietosuojalakia 1050/2018 ja EU:n tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Rekisterinpitäjän yhteystiedot: 

Finnchat Oy 

Ylistönmäentie 24

40500 Jyväskylä

Tietosuojaan liittyvissä tiedusteluissa ota yhteyttä sähköpostitse tietosuojavastaavaamme: tietosuoja@finnchat.com

Mitä on henkilötieto?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

 • Yhteydenottolomakkeen kautta annetut yhteystiedot (Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
 • Sähköpostiosoitteet uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
 • Rekrytointijärjestelmän kautta annetut yhteystiedot (Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta sekä ansioluettelon tiedot)
 • Chat-palvelun kautta annetut henkilötiedot ml. chat-keskustelun sisältö
 • Evästeiden avulla kerätyt, verkkosivujen käyttöön ja käyttökokemukseen liittyvät tiedot kuten IP-osoitteesi sekä kolmannen osapuolen analytiikkajärjestelmän tiedot (Google Analytics)

Mihin käytämme tietojasi?

 • Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
 • Työhakemusten käsittelyyn
 • Verkkosivuston käytön seurantaan ja mittaamiseen
 • Sivuston käytettävyyden parantamiseen eri laitteilla ja käyttöjärjestelmillä
 • Palveluidemme markkinointiin tietosuojalainsäädännön puitteissa

Miten käsittelemme tietojasi?

Käytämme tietojasi ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää alikäsittelijöillemme ja tytäryhtiöillemme henkilötietojen käsittelyä varten. Mainituilla henkilötietojen käsittelijöillä ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muutoin kuin rekisterinpitäjän lukuun. Emme luovuta tai myy tietoja kolmansille osapuolille ja käyttöoikeus tiedoille on ainoastaan työntekijöillämme, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi.

Henkilötiedot ovat salattuja sekä suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoja sisältävät palvelimet sijaitsevat palomuurin takana.

Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai verkkosivujen evästeiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Missä käsittelemme tietojasi?

Henkilötietoja voidaan yhteistyökumppaniemme toimesta käsitellä säilytystä, markkinointia tai analytiikkaamme varten  EU:n / ETA:n ulkopuolella EU:n komission arvion mukaisesti riittävän tietosuojan kohdemaissa. Käytämme ainoastaan luotettavia yhteistyökumppaneita joiden kanssa olemme muodostaneet lainsäädännön edellyttämät henkilötietojen käsittelysopimukset.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

 • Vastustaa tietojesi käyttämistä sähköiseen suoramarkkinointiin uutiskirjeessä tai muussa sähköisessä viestissä olevan tilauksen peruutuslinkin avulla tai yhteydenotolla tietosuojavastaavaamme,
 • Tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu sekä vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai täydentämään itseäsi koskevia tietoja rekisteristä,
 • Vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös tehdä valituksen valvontaviranomaiselle tai lisäksi pyytää tietojesi poistamista tai tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Mikäli haluaisit käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä tai aiheesta olisi kysyttävää, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme: tietosuoja@finnchat.com