Kysyimme asiakkailtamme palautetta chat-palvelustamme – näin meille vastattiin!

Finnchat asiakaspalaute blog

Etusivu » Blogi » Kysyimme asiakkailtamme palautetta chat-palvelustamme – näin meille vastattiin!

asiakaspalaute-2016-finnchat

Teimme asiakastyytyväisyys- ja kehittämiskyselyn lokakuussa 2016 tavoitteenamme kerätä palautetta palvelumme tasosta sekä ajatuksia siitä, mihin suuntaan asiakkaamme toivovat chat-palveluamme kehitettävän. Asiakaspalautekysely lähetettiin kaikille Finnchat Oy:n olemassa oleville asiakkaille. Vastaamiseen käytettiin ensisijaisesti verkkolomaketta ja vaihtoehtoisesti puhelinhaastattelua asiakkaan oman toiveen mukaan. Vastauksia kyselyymme saimme 41 kappaletta. Tässä wrap-up tuloksista:

Merkittävin etu Finnchat™ chat-palvelussa?

“Itse emme pystyisi vastaamaan asiakkaille yhtä nopeasti. Finnchatin kautta tulevat liidit ovat erittäin hyviä.”

Asiakastyytyväisyyttä mittasimme erilaisilla arvioilla palvelumme laadusta, sekä avoimilla kysymyksillä. Tulokset puhuvat puolestaan. Asiakkaamme ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä palveluumme. Mm. kysymykseen; Kuinka tyytyväinen olet Finnchat™ chat-palveluun (asteikolla 1-5), saimme vastausten keskiarvoksi 4,4!

Suurin muutos, joka on tapahtunut chat-palvelun käyttöönoton jälkeen?

“Saadaan sivuilta kiinni sellaisia potentiaalisia asiakkaita, joita ei muuten tavoitettaisi.”

Asiakkaamme ovat mukana kehittämässä chat-palvelua

Lisäksi kysyimme tukun muita, avoimia, kysymyksiä. Saimme mahtavan määrän palautetta ja kehitysehdotuksia.

Suurin muutos, joka on tapahtunut chat-palvelun käyttöönoton jälkeen?

Nykyisellään ei isompaa. Ehkä ruotsinkielinen palvelu olisi hyvä, ettei asiakkaille tulisi kynnystä englanniksi kysellä.”

Iso kiitos palautteesta kaikille asiakkaillemme ja omalle tiimille! Näillä eväin meidän on helppo lähteä suunnittelemaan palvelustamme teknisesti yhä toimivampaa sekä kaikilla muilla mittareilla ylivoimaisesti parasta henkilöstön sisältävää chat-palvelua. Asiakaspalaute helpottaa tulevaisuuden kehitystämme.

Artikkeli julkaistu 15.11.2016 • Kirjoittanut Marko Toivonen

Kirjoituksen avainsanat: asiakastyytyväisyys

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This