NPS eli Net Promoter Score – “Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai työtoverillesi?”

Kuinka NPS-luku lasketaan

Etusivu » Blogi » NPS eli Net Promoter Score – “Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai työtoverillesi?”

Yksi yritysten suosima asiakasuskollisuuden mittari on NPS eli englanniksi Net Promoter Score. Saamastaan kritiikistä huolimatta NPS-lukua pidetään perinteisiä asiakastyytyväisyyskyselyjä parempana työkaluna ja asiakasuskollisuuden mittarina. Jopa kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain tuhannesta suurimmasta yrityksestä (ns. Fortune 1000 lista) käyttää NPS-mittaria.

NPS-luku on yksinkertainen, nopea, mitattava ja vakioitu luku, jonka vertailu onnistuu helposti.

Net Promoter Score -menetelmä perustuu yhteen kysymykseen, joka ennustaa asiakkaan todennäköisyyttä ostaa uudelleen ja suositella muille: “Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai työtoverillesi?” Asiakkaat antavat vastauksensa asteikolla 0–10.

Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti:

0–6 = arvostelijat
7–8 = passiiviset
9–10 = suosittelijat

NPS-arvo lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Lopullinen arvo ilmoitetaan pelkkänä kokonaislukuna.

Kuinka Net promoter score -luku lasketaan:

Miten NPS lasketaan

1. NPS Esimerkki ja jaottelu

Saat kyselyysi yhteensä 100 vastausta.

10 vastauksista on välillä 0–6 (arvostelijat)
20 vastauksista on välillä 7–8 (passiiviset)
70 vastauksista on välillä 9–10 (suosittelijat)

2. %-osuudet

Ensin sinun tulee laskea jokaisen vastausryhmän %-osuudet. Tässä tapauksessa ne ovat järjestyksessä 10%, 20% ja 70%.

3. Lopullinen NPS-luku

Lopuksi vähennät arvostelijoiden prosenttiluvun suoraan suosittelijoiden prosenttiluvusta (eli tässä tapauksessa: 70 – 10). Ota huomioon, että luku voi olla myös negatiivinen. Pistemäärä vaihtelee välillä -100 (jokainen asiakas on arvostelija) ja 100 (jokainen asiakas on suosittelija). Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.

NPS-luku on yksinkertainen, nopea, mitattava ja vakioitu luku, jonka vertailu onnistuu helposti.

finnchat-nps-badge-2016PS. Kysyimme lokakuussa 2016 asiakkailtamme palautetta palvelustamme sekä kehitysehdotuksia. Asiakkaamme palkitsivat meidät runsaalla määrällä kehitysehdotuksia, mutta myös aivan mahtavilla arvosanoilla. Finnchat ylsi NPS-asteikolla sen ylimmälle tasolle, erinomaiseksi.

Käytättekö te asiakastyytyväisyyskyselyissänne NPS-lukua vai jotain muuta?

>> Lue, miten mittaamme oman palvelumme laatua Finnchatilla<<

Artikkeli julkaistu 15.11.2016 • Kirjoittanut Marko Toivonen

Kirjoituksen avainsanat: asiakastyytyväisyys | Net Promoter Score | NPS

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This