Konversiot verkkosivuilla – mitattavia tuloksia eri tason tavoitteilla

konversiot-verkkosivuilla

Etusivu » Blogi » Konversiot verkkosivuilla – mitattavia tuloksia eri tason tavoitteilla

Kun verkkosivuja lähdetään rakentamaan tai päivittämään, heti prosessin alussa on tärkeää tunnistaa tavoitteet, joihin verkkosivut tähtäävät. Nämä tavoitteet ovat pääasiassa kaupallisia tavoitteita, jotka voivat vaihdella luonteeltaan ja toiminnallisuudeltaan merkittävästi. Tällaista ennalta määritettyä ja toivottua tavoitetta kutsutaan nimellä konversio. Konversiot, kuten kaikki toimivat tavoitteet, tulee aina olla mitattavissa. 

Tulevissa kirjoituksissa käymme läpi mitä konversiot ovat, miten verkkosivujen design edesauttaa niiden saavuttamista ja mitä tarkoitetaan konversio-optimoinnilla. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa perehdymme itse konversioihin hieman tarkemmin. 

Erilaiset verkkosivukonversiot   

Yksinkertaisimmillaan konversiot voidaan kääntää härmäksi näin: kävijän tekemä haluttu toimenpide (verkkosivuilla). Konversio voi siis olla esimerkiksi:

  • Ostotapahtuma verkkokaupasta
  • Uutiskirjeen tilaus
  • Demon / Tapaamisen varaaminen
  • Videon katsominen
  • Blogikirjoituksen lukeminen
  • Yhteydenottopyyntö

Kuten mainituista esimerkeistä voidaan havaita, konversioiden tyypit vaihtelevat usein verkkosivujen ja yrityksen toiminnan mukaan. Konversiotapahtuman voi tehdä verkkosivuilla esimerkiksi lomakkeen, chat-keskustelun tai chatbotin kautta.

Konversiot ostopolun vaiheen mukaan

Konversiot voidaan jakaa primääri- ja sekundäärikonversioiksi. Verkkosivuilla voi siis olla useita konversiopisteitä, jotka vaativat kävijältä eritasoista sitoutumista yritykseen, mutta tähtäävät kuitenkin samaan kaupalliseen lopputulemaan. Tämä taas palvelee ostopolun eri vaiheissa olevia kävijöitä. Jos kävijä on jo valmis sitoutumaan yrityksen palveluihin tai tuotteisiin, hän konvertoituu primäärikonversiona. Harkintavaiheessa oleva kävijä taas vuorovaikuttaa yritykseen ilman, että hän suorittaa vielä lopullista ostotoimenpidettä. Usein puhutaan myös kevyistä ja kovista konversioista.

Esimerkkeinä voidaan käyttää verkkokauppaa sekä B2B-sivustoa:

  1. Primäärikonversio on ostotapahtuma verkkokaupasta, kun taas sekondäärikonversio voi olla vaikka tilin luominen. 

  2. Primäärikonversio on yhteydenottopyyntö verkkosivuilta, kun taas sekundäärikonversio on uutiskirjeen tilaus. 

Hieman erilaisena esimerkkinä voidaan myös käyttää sosiaalisia medioita, kuten Facebookia. Tässä tapauksessa primäärikonversio on käyttäjätilin luominen, ja sekundäärikonversio voi olla sisällön tuottaminen tai mainoksen klikkaus.

Esimerkkejä kevyistä ja kovista konversioista

Opaslataus, jossa vaaditaan ainoastaan käyttäjän sähköposti ja nimi on verkkosivukävijän näkökulmasta kevyt toimenpide. Kävijä tiedostaa, että saa tietojaan vastaan häntä kiinnostavaa sisältöä oman päätöksentekonsa tueksi. Yritys taas saa kävijän yhteystiedot sekä alustavan ymmärryksen siitä, mikä lataajaa kiinnostaa. Tässä vaiheessa voidaan myös arvioida, edustaako lataaja yrityksen tavoittelemaa kohderyhmää vai sidosryhmiä, joilla ei ole kaupallista potentiaalia. Mikäli lataaja validoidaan potentiaaliseksi asiakkaaksi, voidaan hänen päätellä olevan ostopolun varhaisessa vaiheessa. Hänelle voidaan aloittaa ostoprosessin tueksi markkinoinnin automaatioita, jotka käsittelevät aihepiiriä, johon käyttäjä on ilmaissut mielenkiintonsa. Tämä voidaan määritellä kevyemmän tason sekundääriseksi konversioksi.

Primäärikonversiona voidaan pitää esimerkiksi ilmaisen kartoituskäynnin tilaamista, yhteydenottopyyntöä tai myyntitapaamisen varaamista. Nämä konversiot ovat luonteeltaan sitovampia kuin opaslataukset, kävijä ymmärtää ja ennen kaikkea odottaa, että häneen tullaan ottamaan yhteyttä yrityksen suunnalta. Yritykselle nämä käyttäjät edustavat ostoprosessin loppupäässä olevia asiakkaita ja heihin suunnattavat toimenpiteet määräytyvät sen mukaisesti. 

Konversioiden jatkokontaktointi

Konversioiden tyypit vaikuttavat siis siihen, millaiset toimenpiteet ovat tarpeen kun lähdetään lähestymään konvertoitunutta verkkovierailijaa. Jos kyseessä on primäärikonversio, toimialasta sekä yrityksen organisaatiorakenteesta riippuen konvertoitunut kävijä voidaan kontaktoida suoraan myynnin toimesta. Jos taas kyseessä on sekundäärikonversio, on tyypillistä lähestyä kävijää esimerkiksi markkinoinnin automaatioilla ja kontaktoida hänet kun hän antaa signaalin siitä, että hän on valmis. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vastaamalla automaatioviestiin, tai klikkaamalla niiden sisältämistä toimintakehoitteista. 

Konversiot ovat kaupallisesti verkkosivujen tärkein aspekti. Sattumanvarainen toimintakehotteiden asettelu korulauseiden saattelemana ei kuitenkaan riitä siihen, että verkkosivuista saadaan konvertoivat. Jotta konversioiden määrä voidaan maksimoida, tarvitaan ymmärrys ja osaaminen siitä, kuinka konversiokeskeinen web design ja konversio-optimointi kannattaa toteuttaa. Seuraavassa kirjoituksessa pureudumme konversio-optimointiin ja kolmannessa osassa käsittelemme konversiokeskeistä web designia.

Artikkeli julkaistu 18.8.2020 • Kirjoittanut Joel Konttinen

Kirjoituksen avainsanat: B2B | konversio | konversiot | myynti | verkkosivut

Lataa maksuton digitaalisen asiakaskokemuksen opas

Digitaalinen asiakaskokemus syntyy, kun asiakas on tekemisissä yrityksen kanssa digitaalisissa kanavissa ostoprosessin eri vaiheissa. Digitaalisen asiakaskokemuksen on todistettu vaikuttavan positiivisesti asiakastyytyväisyyteen, yritykseen sitoutumiseen, positiiviseen word-of-mouth-viestintään sekä lisääntyneeseen kulutukseen verkossa. 

Koostimme tietopaketin digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisen vaikutuksista yritystoimintaan. Opas sisältää laajan tutkimuksen chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan asiakaskokemukseen.

Share This